Monday, May 19, 2008

Cemerlang dengan Sabar dan Sikap Positif

17 August 2005
“Apabila kita melihat masalah sebagai kesempatan membangunkan diri, kita berfikiran positif.”

AKHLAK YANG MULIA melahirkan sikap positif. Antara sikap yang perlu kita miliki dalam kehidupan hari ini adalah sabar dan cekal. Kesabaran dalam Islam mempunyai hubung kait dengan Tuhan. Umat Islam dididik untuk memahami kesabaran adalah sebahagian daripada iman. Justeru, ke-sabaran mempunyai keuntungan dan kebaikannya di sisi Tuhan. Apabila umat Islam bersabar semasa menerima musibah, mereka menyedari bahawa kesabaran itu adalah jambatan bagi mendapat pertolongan Ilahi. Di samping itu, ganjaran yang besar sedang menanti mereka.

Dalam surah al-Baqarah ayat 155, Tuhan menjanjikan, “Berikanlah khabar gembira kepada mereka yang sabar.” Ini bermaksud kesabaran ada khabar gembira dan ada keuntungannya. Jaminan seperti ini sudah pasti melahirkan optimisme di hati orang yang diuji. Optimisme ini melahirkan usaha dan amal. Semua ini dilakukan dengan ketabahan dan kecekalan. Justeru, dalam Islam kesabaran tidak dapat dipisahkan daripada optimisme dan sikap positif. Semua ini lahir kerana keimanan dan keyakinan kepada Tuhan.

Tiga Bahagian Sabar
Sabar bukan bermaksud menerima sahaja keadaan serta menanti perubahan tanpa usaha. Sebaliknya, umat Islam disuruh bersabar dan serentak dengan itu melakukan amal serta usaha. Justeru, Tuhan menyuruh umat Islam men-contohi kesabaran rasul-rasul ulul azmi.

Tuhan menyatakan dalam surah al-Ahqaf ayat 35 yang bermaksud, “Bersabarlah sebagaimana bersabarnya rasul-rasul ulul azmi.” Rasul-rasul yang dimuliakan Tuhan ini adalah Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad. Mereka beramal serta berusaha dengan bersungguh-sungguh di samping bersabar. Sebagai contoh, Nabi Nuh membina bahtera, Nabi Ibrahim memecahkan berhala dan berdakwah kepada Namrud, Nabi Musa berdakwah kepada Firaun dan membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Demikian juga dengan Nabi Isa dan Muhammad.

Di dalam al-Asas fit Tafsir oleh Said Hawa disebutkan, sabar mempunyai tiga bahagian. Pertama, sabar dalam meninggalkan maksiat. Kedua, sabar dalam melakukan ibadah. Ketiga, sabar apabila ditimpa ujian dan musibah.

Quran menceritakan berkenaan Nabi Yusuf yang sabar semasa diuji untuk melakukan maksiat. Pada suatu masa, Zulaikha menggoda beliau. Tetapi Nabi Yusuf berjaya melarikan diri daripadanya. Walau bagaimanapun, Zulaikha mengejar beliau dan menarik bajunya sehingga koyak. Akhirnya, mereka terserempak dengan suami Zulaikha. Pada masa itulah Nabi Yusuf difitnah dan kemudiannya dipenjarakan walaupun beliau sebenarnya tidak bersalah.

Tuhan menceritakan dalam surah Yusuf ayat 26 hingga 28 yang bermaksud, “Yusuf berkata (kepada suami Zulaikha), ‘Dia menggodaku untuk dirinya', dan seorang saksi dari keluarga wanita itu telah memberikan penyaksiannya, ‘Jika bajunya koyak dari hadapan maka wanita itu benar dan Yusuf adalah pendusta. Dan jika baju itu koyak dari belakang maka wanita itulah yang dusta dan Yusuf adalah seorang yang benar’. Maka tatkala suami wanita itu melihat baju Yusuf terkoyak dari belakang berkatalah ia (kepada isterinya), ‘Sesungguhnya ini adalah antara tipu dayamu, sesungguhnya tipu dayamu adalah besar’.” Nabi Yusuf mampu menolak godaan Zulaikha kerana iman yang bersinar di hati.

Dalam konteks ibadah, sahabat-sahabat nabi adalah golongan yang amat tinggi kesabarannya demi melakukan ibadah. Selepas hijrah, umat Islam diwajibkan berperang demi menegakkan kebenaran. Semasa sedang berperang, mereka tetap disuruh menegakkan sembahyang fardu tanpa pengecualian. Walaupun Tuhan memberikan beberapa kelonggaran kepada mereka berkenaan cara sembahyang pada masa itu, namun pelaksanaan sembahyang tetap diwajibkan.

Tuhan menyatakan dalam surah an-Nisak ayat 101 yang bermaksud, “Dan apabila kamu berpergian di muka bumi maka tidaklah mengapa jika kamu qasarkan (iaitu memendekkan) sembahyang itu, jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir.” Sikap sabar seumpama ini tidak mung-kin wujud tanpa iman yang mendalam.

Musibah dan Sikap yang Betul
Umat Islam menyedari sejak awal lagi, dunia adalah tempat ujian dan tribulasi. Syurga adalah tempat kesenangan yang abadi. Justeru, umat Islam bersedia untuk bersabar dengan segala ujian di dunia. Pada masa yang sama, mereka berusaha dengan bersungguh-sungguh bagi mencapai matlamat. Tuhan memberitahu dalam surah al-Baqarah ayat 155 yang bermaksud, “Sesungguhnya Kami pasti mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada mereka yang sabar.”

Walau bagaimanapun, ujian yang menimpa ini tidak berterusan selama-lamanya. Ia hanyalah satu proses pen-didikan dan pembangunan diri yang diperlukan sebelum kejayaan dan kemenangan dicapai. Inilah yang dijanjikan Tuhan dalam surah as-Syarh ayat 5 hingga 6 yang bermaksud, “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kesenangan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kesenangan.” Hal ini diperkukuhkan lagi melalui kata-kata nabi yang dilaporkan oleh Imam Tirmizi yang bermaksud, “Sesungguhnya kejayaan bersama-sama dengan kesabaran, kelapangan bersama-sama dengan kesusahan dan sesungguhnya berserta dengan kepayahan adalah kesenangan.”

Selain itu, ujian menggugurkan dosa. Dalam sebuah hadis yang dilaporkan oleh Bukhari dan Muslim, nabi berkata, “Tidak ada satu pun musibah yang menimpa ke atas Muslim, sama ada kepenatan, sakit yang kronik, kerisauan, kesedihan, sebarang kesakitan dan kemurungan, sehingga duri yang terkena di badannya, melainkan ia akan menjadi kifarat baginya dari dosa-dosa.”

Oleh sebab itu, bukanlah perkara pelik apabila umat Islam berterima kasih serta bersyukur kepada Tuhan apabila ujian menimpa mereka. Berhubung dengan ini, Omar bin Khattab pernah berkata, “Apabila aku mendapat ujian duniawi, aku bersyukur kerana terdapat padanya empat nikmat. Pertama, ujian itu tidak berkaitan dengan agama. Kedua, ia tidak begitu besar berbanding ujian agama. Ketiga, aku akan mendapat keredhaannya dengan ujian itu dan keempat aku mengharapkan pahala daripadanya.” Inilah fikiran positif yang sepatutnya dicontohi.

Golongan yang Menakjubkan
Golongan yang menakjubkan ini adalah orang yang beriman. Nabi menggelar mereka sebagai golongan yang menakjubkan kerana sikap mereka yang positif dalam semua keadaan. Dalam sebuah hadis yang dilaporkan oleh Imam Muslim, nabi berkata, “Keadaan orang mukmin amat menakjubkan kerana segala keadaan yang dihadapinya menjadi baik baginya. Jika dia mendapat kesenangan dia bersyukur dan itu adalah baik baginya. Sebaliknya, jika dia menghadapi kesusahan dia bersabar dan itu adalah baik baginya.”

Contoh terbaik adalah nabi dan para sahabat semasa mereka berjuang menyebarkan dakwah di Mekah. Antara mereka yang paling awal memeluk Islam adalah Siti Khadijah, Ali bin Abi Talib, Zaid bin Harithah, Abu Bakar bin Quhafah, Uthman bin Affan, Zubair bin Awwam, Abdul Rahman bin Auf dan Saad bin Abi Waqqas. Semasa jumlah umat Islam mencecah tiga puluh orang, nabi menjadikan rumah sahabat Arqam bin Abi Arqam sebagai markas bagi memudahkan beliau menyampaikan nasihat dan pengajaran kepada para sahabat.

Di Mekah, nabi dan sahabat-sahabat Muhajirin ditindas dan diseksa selama 13 tahun. Pada masa itu, mereka di-hadapkan dengan pelbagai ujian dan cabaran. Nabi pernah dicekik oleh Aqabah bin Abi Muit semasa beliau sedang bersembahyang di hadapan Kaabah, sebelum Abu Bakar datang menyelamatkan beliau. Pada waktu yang lain, Aqabah bin Abi Muit membawa najis-najis daripada bi-natang sembelihan dan dilemparkan najis-najis itu di belakang nabi semasa beliau sedang sujud. Tambahan daripada itu, ke mana sahaja beliau pergi beliau dilontarkan dengan maki hamun serta caci nista oleh kafir Quraisy.

Sahabat-sahabat nabi juga terpaksa berdepan dengan ujian yang sama. Contohnya, Bilal diseksa oleh tuannya yang bernama Umayyah bin Khalaf, dengan meletakkan batu besar di atas dada dan membiarkan Bilal berbaring di tengah panas terik. Bani Mahzum pula menyeksa keluarga Yasir sehingga akhirnya Yasir dan isterinya, Sumayyah, me-ninggal dunia. Uthman bin Affan pula pernah diikat oleh bapa saudara beliau yang bernama Hakam bin Abil As bin Umayyah selama beberapa hari selepas beliau memeluk Islam.

Lebih daripada itu, bermula dari bulan Muharam tahun ke-7 hingga tahun ke-10 selepas kebangkitan nabi, golongan kafir Quraisy memulau ekonomi ke atas umat Islam dan Bani Hasyim. Pada masa itu, mereka tidak boleh berjual beli dengan orang lain. Justeru, makanan asasi mereka pada masa itu adalah daun-daun kayu yang terdapat di sekeliling mereka. Kisah-kisah ini dilaporkan di dalam Seerah Ibn Hisyam.

Berdepan dengan pelbagai rintangan ini, umat Islam terus bersabar dan beramal dengan keyakinan bahawa Tuhan akan memberikan pertolongan kepada mereka. Pertolongan ini akhirnya datang dalam bentuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Kesan daripada hijrah ini, tertegaklah sebuah negara Islam yang dipimpin oleh nabi. Negara ini kemudiannya berjaya menguasai Mekah dan meruntuhkan empayar Rom dan Parsi. Di atas keruntuhan itu, lahirlah empayar Islam yang dikagumi hingga ke hari ini. Pada saat kemenangan dan kejayaan, umat Islam tidak pernah melupakan Tuhan. Mereka sentiasa bersyukur kepadanya. Mereka berjaya mengukir sejarah yang gilang-gemilang ini kerana iman dan sikap yang betul dalam semua keadaan.

Fikiran Positif dari Penjuru Taif
Semasa Islam ditentang dengan kerasnya di Mekah, pada akhir bulan Syawal tahun ke-10 selepas kebangkitan nabi (mengikut Abu Zahrah di dalam Khatimun Nabiyyin), nabi bertolak menuju ke Taif bertujuan menyebarkan Islam di sana. Beliau ditemani oleh sahabat Zaid bin Harithah.

Setibanya beliau di Taif, beliau menemui pemuka-pemuka Taif terlebih dahulu dan mengajak mereka kepada Islam. Sambutan masyarakat Taif terhadap seruan nabi amat dingin. Hamba-hamba sahaya serta kanak-kanak dari kalangan Bani Thaqif melempari beliau dengan batu sehingga berdarah kepala serta kedua belah kakinya. Nabi pun mengundurkan diri dan berehat di bawah sebuah pohon yang rendang dan terus bermunajat kepada Tuhan. Antara isi munajat beliau adalah, “Jika Engkau tidak murka ke atasku aku tidak mempedulikan apa yang telah berlaku.”

Imam Muslim, pada masa itu datanglah malaikat penjaga gunung meminta izin kepada beliau untuk menimpakan gunung Taif ke atas mereka. Hasrat malaikat gunung ini dilarang oleh nabi. Sebaliknya beliau berkata, “Aku mengharapkan Allah akan membangkitkan dari kalangan mereka satu generasi yang akan menyembah Allah dan tidak menyekutukan apa-apa pun dengannya.”

Inilah kesabaran dan fikiran positif yang tidak ada tolok bandingannya. Beliau mendapat kesempatan membalas den-dam ke atas Bani Thaqif, namun beliau bersabar dan tidak berputus asa. Lebih daripada itu, beliau yakin bahawa masa depan mereka masih cerah. Tidak mustahil pada suatu hari nanti generasi muda dari kalangan mereka akan memeluk agama Islam.

Tidak Mengenal Putus Asa
Semasa saya menulis topik ini, jemaah-jemaah haji baru saja selesai melaksanakan ibadah haji di Mekah. Jemaah-jemaah ini sudah pasti mengenali Siti Hajar kerana apabila mereka melakukan sai dari Safa ke Marwah, mereka sebenarnya sedang mencontohi beliau. Siti Hajar adalah isteri Nabi Ibrahim yang cekal.

Suatu ketika dahulu, oleh sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan, beliau dan anaknya Ismail ditinggalkan di sebuah kawasan kering kontang tanpa manusia. Tempat itu adalah Mekah. Siti Hajar tidak mengeluh dan menyalahkan takdir. Sebaliknya, beliau bangun dan berlari-lari antara Safa dan Marwah bagi mendapatkan makanan dan pertolongan. Namun usaha itu tidak mendatangkan sebarang hasil. Akhirnya, datanglah pertolongan daripada Tuhan.

Dari celah bumi yang kering kontang itu, terbitlah air yang mengalir hingga hari ini. Air itu adalah air zamzam. Ia mengalir dengan penuh keberkatan sehingga kawasan yang tandus tanpa penghuni itu bertukar menjadi kawasan yang subur yang menjadi tumpuan manusia. Semua ini terhasil berkat kesabaran dan kecekalan Siti Hajar yang tidak mengenal putus asa. Beliau berusaha dan terus berusaha tanpa jemu dan bosan sehingga dikurniakan kejayaan.

Pada hari ini, apabila umat Islam melakukan sai dari Safa ke Marwah pada musim haji, mereka sebenarnya sedang diingatkan berkenaan dengan kecekalan Siti Hajar. Dalam kamus kehidupan beliau tidak terdapat kalimat putus asa. Tuhan menyatakan dalam surah al-Hijr ayat 56 yang bermaksud, “Ibrahim berkata, ‘Tidaklah berputus asa dari-pada rahmat Allah melainkan golongan yang sesat sahaja’.”

Fisiologi Sabar dan Fikiran Positif
Kajian yang dilakukan di Harvard School of Public Health and the Department of Veterans Affairs menunjukkan, golongan tua yang optimis mempunyai risiko yang rendah menghidap sakit jantung koronari. Penemuan ini dimuatkan di dalam majalah Psychosomatic Medicine bagi edisi November / Disember, 2001.

Satu kajian yang dilakukan oleh Brigham and Women's Hospital dan Harvard Medical School mendapati, mereka yang optimis mempunyai kehidupan yang lebih sihat lagi ceria. Para saintis merumuskan, hal ini mungkin disebabkan oleh sistem pertahanan badan yang menjadi semakin baik yang dirangsang oleh fikiran positif. Penemuan ini diterbitkan oleh majalah American Psychological Association's Journal of Personality and Social Psychology pada tahun 2002.

Fikiran negatif memberi impak negatif dalam kehidupan. Mengikut satu kajian, pelajar-pelajar dari Harvard yang bersikap pesimistik semasa diwawancara pada tahun 1946 didapati menghadapi pelbagai masalah kesihatan semasa mereka diwawancara semula pada tahun 1980. Kajian juga menunjukkan pelajar-pelajar dari Virginia Tech yang bersikap pesimistik sering kali menghidap penyakit selesema, sakit kerongkong dan demam influenza. Hal ini disebutkan di dalam Psychology Today (Online) pada bulan Julai, 1992.

Mereka yang berfikiran negatif sering dihinggapi tekanan atau stres. Dr. Catherine Stoney dari Universiti Ohio melaporkan, tekanan jangka panjang menyebabkan paras lemak meningkat dalam darah. Lebihan lemak ini menyempitkan pembuluh darah. Apabila ini berlaku dalam pembuluh darah koronari, serangan jantung akan berlaku.

Pengeluaran hormon kortisol meningkat pada waktu stres. Hormon ini menyebabkan tekanan darah meningkat. Apabila keadaan ini berterusan, individu itu boleh menghidap penyakit darah tinggi. Tekanan juga merangsang pengeluaran hormon adrenalin dan homosistina. Hormon adrenalin memudahkan proses pembekuan darah. Ini boleh menyebabkan serangan sakit jantung berlaku. Mengikut satu lagi kajian yang dilakukan di Universiti Duke, tekanan boleh menyebabkan pembuluh darah koronari menguncup dan hal ini meningkatkan risiko individu diserang sakit jantung koronari. Homosistina pula adalah asid amino yang sering dikaitkan dengan penyakit jantung koronari. Justeru, peningkatannya semasa stres meningkatkan risiko diserang penyakit ini.

Web MD Health bertarikh 25 September 2000 melaporkan, mengikut beberapa kajian, mereka yang mengalami tekanan yang kronik mempunyai kadar sel putih yang rendah. Sel-sel putih adalah sebahagian daripada sistem pertahanan dalam darah. Penurunan kadarnya mendedahkan individu itu kepada infeksi kuman.

Nabi Yusuf yang Cekal
Nabi Yusuf adalah contoh yang baik bagi semua manusia. Semasa masih kecil, saudara-saudara beliau berdengki dengan beliau. Akhirnya, mereka bersepakat membuang beliau ke dalam sebuah telaga buruk.

Nabi Yusuf ditemui oleh sekumpulan ahli perniagaan. Mereka memungutnya dan menjualnya kepada Raja Mesir yang bernama Qithfir dengan harga yang murah. Tuhan menceritakan dalam surah Yusuf ayat 20 yang bermaksud, “Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah iaitu beberapa dirham sahaja dan mereka tidak tertarik hati kepadanya.”

Selepas beberapa lama hidup di istana raja, beliau difitnah dan dipenjarakan. Tuhan memberitahu dalam surah Yusuf ayat 35 yang bermaksud, “Kemudian timbul dalam fikiran mereka, setelah melihat tanda-tanda (kebenaran Yusuf) bahawa mereka sepatutnya memenjarakannya hingga ke satu waktu tertentu.”

Semasa mengharungi ujian yang datangnya bertubi-tubi ini, beliau bersabar tanpa keluh kesah. Berkat kesabaran dan kecekalan itu akhirnya beliau dibebaskan dan menjadi Raja Mesir. Tuhan menyatakan dalam surah Yusuf ayat 56 yang bermaksud, “Dan demikianlah Kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir. (Dia berkuasa penuh) untuk pergi ke mana yang dia kehendaki di bumi Mesir itu. Kami limpahkan rahmat kepada sesiapa yang Kami kehendaki dan Kami tidak mensia-siakan pahala orang-orang yang melakukan kebaikan.” Memang benar. Tuhan tidak mensia-siakan kesabaran dan kecekalan manusia.

Mengikut kajian yang dilakukan oleh Carnegie Institute, “Dari kajian ke atas 10,000 orang, Carnegie Institute merumuskan, 15% kejayaan adalah berpunca daripada latihan teknikal. 85% ber-punca daripada personaliti. Aspek personaliti yang paling penting untuk kejayaan adalah sikap.”

sumber : www.pts.com.my

Friday, May 16, 2008

Keyakinan Emosi - Strategi Ke Arah Memberbaiki Kualiti Diri

Pada kali ini saya ingin berkongsi pengalaman dengan para pembaca mengenai satu lagi aspek dalam emosi iaitu "Keyakinan Emosi" (Emotional Confidence).

Mengikut Gael Lindenfield, 1997 dalam bukunya "Emotional Confidence" keyakinan emosi bermaksud ……"satu keadaan dimana kita dapat menaruh kepercayaan terhadap kebolehan diri kita untuk mengawal perasaan….". Ianya juga merupakan salah satu komponen dalam konsep keyakinan diri (self-confidence).

Dalam ertikata yang mudah aspek keyakinan emosi ini memberi penekanan bahawa segala bentuk idea yang lahir dalam jiwa kita akan terlaksana untuk dihasilkan sekiranya kita yakin pada apa yang kita fikirkan itu tanpa dipengaruhi oleh apa-apa unsur yang boleh melemahkan tindakan kita.

Dalam kehidupan manusia seharian perkara seumpama ini selalu berlaku pada diri kita. Bagi golongan pelajar kurang keyakinan dalam emosi mengakibatkan mudah rasa bosan dan mudah mengalah. Bagi golongan usahawan, pekerja, pegawai dan para pemimpin kurangnya keyakinan emosi ini akan menyebabkan kurangnya minat dan keberanian untuk mengambil risiko, membuat keputusan atau meyampaikan pendapat serta membuat satu anjakan paradigma dalam bidang yang diceburinya.

Seseorang yang mempunyai keyakinan emosi dapat memperlihatkan ciri-ciri berikut:-

Mengalami pelbagai jenis emosi dari suasana yang menyedihkan sehinggalah ke satu keadaan yang gembira tanpa membiarkan suasana tersebut mempengaruhi kehidupan dan tindakannya.

Dapat memahami keadaan yang berlaku serta pertaliannya dengan perasaan yang dialami.

Tidak mudah menyalahkan diri sendiri dan meyerah kalah tetapi memberi harapan ke arah meneruskan segala apa yang dicitakan.

Dapat bertindakbalas dengan seseorang dengan mengambil kira sensitiviti dan emosi yang dihadapi.

Kenapa pentingnya keyakinan emosi ini pada diri seseorang. Kelebihan yang akan dinikmati oleh seseorang yang mempunyai keyakinan emosi diantara lain ialah:-

  • Meningkatkan rasa hormat pada diri sendiri (self-respect) serta meningkatkan identiti keperibadian (personal identity) agar sebarang reaksi dan tindakan yang dilakukan berjalan dengan lebih konsisten.

  • Dapat menggunakan daya pemikiran dengan lebih kritis, kreatif dan inovatif serta dapat membuat keputusan yang baik tanpa dipengaruhi perasaan yang melulu yang boleh menjejas keputusan atau tindakan tersebut.

  • Berani mengambil risiko, dapat berdikari dalam sesuatu pekerjaan dengan jayanya.

  • Lebih bersifat penyayang, dihormati serta berada dalam keadaan kesihatan yang baik tanpa ada apa-apa tekanan.

  • Bagaimanakah caranya seseorang itu dapat mewujud atau meningkatkan lagi aras " Keyakinan Emosi" pada dirinya? Persoalan ini amatlah penting dan akan diperbincangkan pada penulisan saya pada keluaran yang akan datang.

Sumber: -

Wednesday, May 14, 2008

Antara Termometer dan Termostat

30 May 2005

Dalam kehidupan, manusia dapat dibahagikan kepada dua. Pertama, golongan termometer iaitu alat pengukur suhu dan kedua golongan termostat iaitu alat pengatur suhu.

Kumpulan termometer hidup tanpa wawasan. Mereka hanya mengikut arus ataupun suhu yang ada. Mereka tidak mahu merancang mengubah apa-apa pun dalam hidup mereka seperti termometer.

Sebaliknya, golongan termostat berperanan menganalisis suasana dan apabila perlu mengubah arus ataupun suhu. Mereka merancang mencapai yang terbaik. Bagi tujuan itu, mereka sanggup membuat perubahan dalam hidup seperti termostat. Justeru, untuk berjaya jadilah seperti termostat. Jangan jadi seperti termometer.

Sejarah menunjukkan, umat Islam adalah golongan termostat yang mengagumkan. Mereka bukan sahaja mampu mengukur suhu, malah mereka juga mampu mengubah suhu mengikut acuan mereka. Acuan mereka adalah acuan yang ditetapkan Allah. Acuan ini berjaya melahirkan tamadun yang agung dan berjaya memberikan kebebasan dan kedamaian kepada semua bangsa dan agama.

Izinkan saya menukilkan pernyataan yang pernah dibuat oleh Dr. Robert Briffault. Saya nukilkan pernyataan ini berpandukan buku beliau yang bertajuk The Making Of Humanity yang dicetak semula oleh Islamic Book Foundation di Lahore, Pakistan pada tahun 1980.

Beliau berkata yang bermaksud, “Golongan Kristian me-nikmati kebebasan sepenuhnya pada zaman pemerintahan Islam di Sepanyol. Mereka mempunyai paderi kanan atau uskup dan beberapa biara. Rahib-rahib Kristian dapat dilihat berjalan-jalan di jalan-jalan di Cordova (tanpa gangguan)...

Golongan Yahudi juga menikmati konsep toleransi agama yang diamalkan di bawah pemerintahan Islam kesan daripada evolusi budaya yang berlaku. Konsep dan budaya ini kemudiannya mereka sebarkan di kawasan-kawan ceruk yang tidak mengenal erti tamadun...

(Tokoh barat, Roger Bacon, belajar bahasa Arab dan Sains Arab di Oxford). Roger Bacon bukan tokoh yang memperkenalkan konsep eksperimen dalam ilmu. Beliau hanyalah anak murid kepada Sains dan Metodologi Islam dan ilmu yang beliau perolehi ini kemudiannya beliau kembangkan di barat.

Beliau tidak pernah jemu untuk mengatakan bahawa bahasa Arab dan Sains Arab adalah satu-satunya pintu bagi mereka pada zamannya bagi mengenali ilmu yang hakiki... Sumbangan daripada tamadun Arab kepada dunia moden yang paling bermakna adalah sains.”

Saya bersetuju dengan pernyataan Dr. Robert Briffault ini. Walau bagaimanapun, saya berpendapat, sumbangan paling bermakna daripada Islam kepada dunia adalah sikap dan cara fikir yang betul. Tanpa kedua-dua ini, sains tidak meledak. Tanpa kedua-dua ini, tamadun tidak terbina.

Sikap dan cara fikir yang betul berjaya menghapuskan sistem perhambaan dan kasta sesama manusia. Ia juga berjaya menghapuskan kepercayaan tahayul dan khurafat dalam masyarakat. Ia juga berjaya merangsang umat Islam mendekati dan mengkaji alam. Dengan itu, lahirlah sains.

Namun, perkara paling penting adalah sains yang dihasilkan oleh umat Islam bertujuan mengagungkan Dia Yang Maha Pencipta, bukan sebaliknya. Justeru, umat Islam tidak pernah bakhil dengan penemuan mereka.

Barat, malah seluruh dunia dapat memanfaatkannya untuk kebaikan bersama. Sayang sekali, terdapat ramai kalangan di barat yang tidak berterima kasih kepada Islam. Malah lebih dahsyat lagi, mereka cuba pesongkan hakikat kebenaran yang berkaitan dengan Islam.

Dipetik daripada: Tulisan Dr Danial Zainal Abidin

Sumber:
www.pts.com.my

Salah atau Betul

Ramai orang beranggapan apa yang betul dan apa yg salah adalah dua perkara yg saling bertentangan. Mereka percaya kalau sesuatu itu betul, ia tidak mungkin salah. Mereka juga percaya perkara-perkara yg dilakukan dgn betul menghasilkan kejayaan, manakala kesilapan menghasilkan kegagalan. Oleh itu kehidupan ini menyediakan pelbagai ganjaran untuk apa-apa yg betul, dan menyediakan pelbagai hukuman bg kesilapan dan kesalahan.

Orang juga percaya bahawa kejayaan dan kegagalan adalah dua perkara yg saling bertentangan - sesuatu kejayaan tidak mungkin berupa kegagalan, manakala sesuatu kegagalan tidak mungkin merupakan kejayaan. Dalam erti kata lain, mana mungkin orang yg gagal dianggap orang yg berjaya. Begitu juga dikatakan, sesuatu yg betul tidak mungkin dapat diterima sebagai salah. Benarkah begitu?

Sebenarnya, baik kejayaan mahupun kegagalan, kedua-duanya tidak saling bertentangan, disebabkan kedua-duanya adalah dua aspek proses yg sama, iaitu daya usaha. Seseorang yg tidak mempunyai daya usaha tidak menghasilkan kejayaan mahupun kegagalan.

Mana-mana daya usaha yg menghasilkan kejayaan, ia juga dapat menghasilkan kegagalan. Tanpa daya usaha, tidak akan berlaku apa-apa, sama ada yg betul mahupun yg salah; baik kejayaan mahupun kegagalan.

Meskipun perkara ini benar, namun ramai orang tidak dapat menerima kesalahan dan kegagalan dengan hati terbuka. Mereka menyediakan dua jenis insentif, satu untuk mendorong kejayaan, dan satu lagi untuk mencegah kegagalan. Bagi setiap kejayaan disediakan intensif positif seperti hadiah dan pengiktirafan. Bagi setiap kegagalan disediakan intensif seperti hukuman dan tiada pengiktirafan.

Orang yg tidak cuba melakukan apa-apa yg baru tidak menghadapi risiko. Kalau anda seorang kerani, dan anda terus membuat kerja-kerja perkeranian anda sekarang, anda tidak menghadapi risiko, sebab anda sudah mahir membuat kerja-kerja itu. Tetapi jika anda cuba menukar kerjaya anda, daripada seorang kerani kepada seorang jurujual, anda sudah pasti menghadapi risiko, disebabkan tugas-tugas kejurujualan adalah pekara baru bagi anda.

Keupayaan berfikir secara kreatif adalah penting untuk menjadi orang yg berjaya. Sebagai seorang jurujual, pendapatan anda tidak ada batasnya. Bukan seperti seorang kerani, dimana gaji anda sudah ditetapkan dari awal lagi oleh majikan anda. Sebaliknya pendapatan anda sebagai jurujual tidak pernah ditetapkan. Semakin banyak jualan anda semakin tinggi pendapatan anda. Untuk menjadi jurujual yg berjaya, anda perlu mencari cara-cara baru untuk membuat lebih banyak jualan. Ertinya seorang jurujual wajib memiliki daya kreatif. Ertinya anda mencuba mencuba dan mencuba.

Sesetengah orang takut mencuba perkara-perkara baru dan idea-idea baru disebabkan mereka takut menghadapi risiko kegagalan. Ingatlah, Thomas Edison melakukan lebih daripada dua ribu kegagalan sepanjang usahanya mencipta mentol elektrik.

Kajian-kajian yg dibuat oleh pakar-pakar psikologi mendapati salah satu ciri peribadi yg ketara pada orang yang kreatif ialah sifat sangat tabah dan cekal menghadapi kegagalan demi kegagalan serta sifat tekun berusaha. Apabila mereka menghadapi masalah yang sukar diselesaikan mereka menunjukkan sifat positif terhadap masalah tersebut.

Kesilapan ialah anak tangga kegagalan. Kesilapan mempunyai fungsi produktif. Dengan mengetahui apa-apa yang silap, kita dapat mendekatkan diri kepada apa yang betul. Demikianlah apa yg terjadi kepada Thomas Edison. Setiap ujikaji yg gagal bermakna dia semakin hampir kepada kejayaan. Ketabahan dan kecekalan untuk mengalami lebih dua ribu kegagalan bukanlah sifat yg ada pada orang biasa. Dan orang-orang kreatif memang bukan orang biasa.

Sifat tabah dan cekal tidak timbul sendiri. Ia adalah hasil daripada proses mengalami kegagalan. Orang yg belum pernah berulang-ulang kali gagal tidak ada latihan untuk menimbulkan sifat-sifat tabah dan cekal. Jumlah kesilapan yg kita buat ditentukan oleh berapa kali kita mencuba sesuatu. Semakin banyak kali kita mencuba, semakin banyak peluang kita mencipta kesilapan, dengan itu juga kegagalan, barulah akan muncul sifat tabah dan cekal dalam diri kita. Inilah asas praktikal daya usaha kreatif.

Setiap kali kita mengelakkan risiko, itu bermakna kita memilih apa yg tebukti selamat. Itu bermakna kita hanya ikut sahaja apa yg orang lain sudah buat. Ia bermakna kita mengulang kebiasaan. Orang yg bekerja dengan cara ini adalah orang yg mahir dan cekap bekerja, tetapi mereka tidak kreatif. Mereka cekap membuat lebih banyak perkara-perkara yg sama.

Suatu perkara lain yg membuat kita selalu sahaja memilih jalan selamat ialah ciri personality kita. Ramai orang memang tidak memiliki ciri-ciri berani berhadapan dengan risiko. Memang mereka takut menghadapi apa jua bentuk risiko.

Orang yg berani mencipta idea-idea baru sentiasa berhadapan dengan pelbagai risiko, antaranya termasuklah kerugian kewangan, dicemuh, diejek ataupun disisihkan drpd kumpulan. Tidak ramai orang yg memiliki ketabahan untuk melalui pengalaman sebegitu.

ps : Dipetik drpd buku Mendorong Diri Sendiri tulisan Ainon Mohd & Abdullah Hassan

Thursday, May 8, 2008

Bagaimana Cara Anda Berfikir ?

Berfikir Analitikal
Oleh DR. SIDEK BABA


BERFIKIR analitikal adalah suatu kemahiran memberi analisis terhadap kenyataan, pemikiran, tulisan, laporan dan sebab-akibat berlakunya sesuatu. Bila berlaku sesuatu kejadian, kisah dan peristiwa, krisis dan malapetaka, kejayaan dan kecemerlangan, ia menuntut adanya analisis.

Dengan adanya analisis ia memandu seseorang tentang perkara-perkara yang tersirat dan juga tersurat yang kadang-kadang di luar kemampuan orang biasa untuk memahaminya. Berfikir analitikal bertolak daripada asas logik dan mampu meyakinkan seseorang dengan fakta dan data serta hujah-hujah yang menggambarkan sesuatu itu benar atau seolah-olah benar.

Para remaja sejak di bangku sekolah lagi memang diajar berfikir analitikal. Pelajaran Bahasa Melayu, Sejarah dan Kertas Am, umpamanya, memang mengajar para pelajar bagaimana seharusnya berfikiran analitikal. Apabila cara berfikir analitikal sudah dikuasai sebagai suatu kemahiran, maka para remaja mampu menganalisis isu yang berbangkit. Isu-isu yang berbangkit perlu didekati dengan analisis. Analisis yang dibuat memerlukan hujah, fakta dan data supaya ia boleh meyakinkan seseorang. Berfikir analitikal akan membantu remaja berfikir secara sistematik, teratur, tersusun dengan fakta, maklumat dan data yang baik.

Berfikir analitikal memerlukan ilmu dan maklumat. Tanpa sumber-sumber asas ini analisis tidak akan bermaya malah boleh menjadi tidak logik dan kurang meyakinkan orang lain. Analisis terhadap sesuatu perkara memerlukan dua jenis ilmu.

Pertama, ilmu yang generik atau umum. Kedua, ilmu khusus yang membawa kepada kepakaran dan pengkhususan terhadap sesuatu subjek. Analisis yang umum membawa pendekatan umum dan ia tertakluk kepada bahasan dan penghujahan pihak lain.

Analisis yang khusus berdasarkan kepakaran dan keahlian jauh lebih dihormati kerana asas keahlian menyebabkan kebolehpercayaan wujud. Tetapi lebih ideal sekiranya seseorang itu memiliki ilmu yang generik dan pada masa yang sama mempunyai kepakaran dalam bidang-bidang tertentu yang menyebabkan analisisnya menjadi lebih holistik.

Dalam tradisi Islam, berfikir analitikal adalah sesuatu yang dianjurkan. Sebab itu dunia taawil dan tafsir di kalangan umat Islam amat berkembang. Al-Quran terkandung prinsip-prinsip khusus dan umum yang memerlukan pendekatan taawil dan tafsir. Landasan kemajuan masa lalu disebabkan para ilmuan dan ulamanya berfikir secara analitikal. Analisis tentang ayat diberi secara panjang lebar, dikaitkan dengan dengan sumber-sumbernya dan dihubungkan dengan realiti semasa. Al-Quran bukan bersifat tekstual atau kitab saja, kandungannya merujuk kepada kontekstualiti atau keadaan yang sebenar.

Berfikir analitikal yang dikaitkan dengan al-Quran merujuk kepada kisah-kisah yang banyak terakam. Kisah-kisah itu menjadi ibrah untuk mempedomankan manusia tentang apa yang berlaku pada masa lalu yang bakal berulang semula pada hari ini dan berulang kembali pada masa depan.

Analisis kisah diberi supaya manusia hari ini jangan mengulangi kesilapan masa lalu. Berfikir analitikal memperingatkan manusia supaya terus kekal dan kembali semula kepada fitrah. Tanpa asas fitrah, manusia akan hilang pedoman dan arah. Kehilangan pedoman dan arah menyebabkan manusia menjadi keliru dan celaru.

Para remaja hari ini amat terdedah dengan kehidupan yang berorientasikan Barat. Kita tidak menentang Barat semata-mata kerana ia Barat. Dari sudut penguasaan ilmu dan teknologi, Barat amat cemerlang. Ada faedah-faedah berbanding yang boleh remaja dapati dari Barat. Tetapi apabila proses pembaratan menganjurkan remaja alpa kepada akhlak dan nilai mulia, menyanjung budaya seronok-seronok dan bertunjangkan benda, remaja harus analitikal yang mana satu yang bermanfaat dan yang mana satu boleh menjejaskan akidah, jati diri dan akhlak. Berfikir analitikal boleh membawa remaja ke arah menyaring yang baik dengan buruk, mengenal pasti yang berfaedah dan yang mendatangkan musibah dan akhirnya memandu remaja supaya jangan melampau batas sehingga lupa terhadap diri, tanggungjawab keagamaan dan amanah perjuangan.

Pemikiran

Sering juga kita bertemu sebahagian remaja yang tidak berfikir besar, hebat dan analitikal. Pemikiran yang berkembang ialah berbentuk picisan, lawak dan jenaka yang tidak bermutu, tidak diberi atas asas fakta dan data malah membuat kesimpulan terhadap sesuatu berasaskan sangkaan atau pendapat yang rendah mutunya. Bahan-bahan yang dibaca adalah amat ringan dan ia tidak meningkatkan kualiti ilmu dan berfikir. Bila bercakap, idea-idea bernas tidak ada melainkan bercakap ikut emosi dalam skop yang sempit.

Untuk menjadi remaja yang memiliki kualiti berfikir yang analitikal, remaja perlu banyak membaca bahan berkualiti sama ada daripada akhbar, majalah mahupun buku. Remaja kena banyak berbincang atas tajuk-tajuk yang ia tahu dan kena banyak mendengar isu-isu yang ia tidak tahu. Remaja yang analitikal tidak hanya membaca dan menerima apa yang dibaca. Sebelum sesuatu fakta dan data diterima, remaja berfikir secara analitikal dulu tentang kualiti tidaknya sesuatu pandangan. Kemudian mereka kena cuba memikirkan sesuatu yang lebih baik atau merujuk sumber-sumber yang boleh memberi jawapan yang lebih tepat dan akhirnya membuat kesimpulan selepas analisis berlaku.

Cara begini boleh meningkatkan kualiti berfikir para remaja kerana sesuatu yang datang tidak hanya diterima bulat-bulat melainkan selepas melalui proses analisis yang baik.

Maklumat dalam Islam adalah maklumat yang benar. Sandaran kepada pemikiran yang analitikal boleh membimbing remaja ke arah kebenaran. Al-Quran adalah perkhabaran dari langit yang terkandung hikmah bagi mereka yang berfikir.

Apa yang dirakamkan dalam al-Quran memerlukan daya tafsir dan taawil yang baik. Daripadanya remaja akan mendapat saripati ilmu kerana menerusi pemikiran analitikal sumber daripada Allah itu akan memimpin pemikiran remaja ke arah yang lebih bermakna.

Contohnya, secara analitikal proses perubahan, pembangunan dan kemajuan yang berlaku terhadap umat manusia bukanlah sesuatu yang baru. Sejak dulu lagi tamadun lahir, peradaban wujud. Al-Quran merakamkan kisah Firaun dan Nabi Musa dalam perspektif yang amat menarik. Firaun mengaku dirinya Tuhan dan memiliki kuasa yang tidak terbatas.

Dipaksa

Lalu orang-orang di bawah kekuasaannya dipaksa tunduk dan sesiapa yang bangkit melawan akan dihapuskan dengan zalim. Watak Nabi Musa amat menarik untuk dianalisis. Bagaimana Nabi Musa mendekati Firaun dengan bahasa yang lembut dalam siri dakwahnya yang amat bijaksana. Akhirnya kesombongan Firaun itu menemui padah apabila dia tenggelam, hanyut dan terapung di Laut Merah. Ini patut menjadi iktibar.

Secara analitikal kisah ini menggambarkan pada setiap zaman akan ada manusia yang mengaku dirinya Tuhan. Atau berlagak seumpama kuasa yang amat berkuasa.

Akhirnya watak-watak seperti ini akan menemui kehancuran dan musibah daripada Allah di atas perbuatannya. Berfikir analitikal dalam konteks al-Quran membawa para remaja sentiasa sedar dan menginsafi bahawa kisah-kisah dalam al-Quran terkandung hikmah, rahsia dan pengajaran yang amat mulia.

Berfikir analitikal secara Qurani boleh membimbing remaja ke arah pemahaman yang lebih jelas dan benar terhadap apa saja yang berlaku. Kejadian sesuatu perkara di samping sebab-akibat yang terfikir oleh manusia banyak juga yang berlaku di luar kemampuan manusia memikirkannya.

Berfikir analitikal tidak saja menghubungkan sesuatu kejadian kerana faktor alam dan manusia. Banyak juga kejadian yang berlaku bersebab daripada takdir Allah.

Asas ini penting bagi remaja supaya sandaran tentang qada dan qadar bukanlah datangnya daripada manusia. Ia datangnya daripada yang Maha Perkasa dan Berkuasa. Manusia boleh merancang tetapi Allah Maha Pentakdir.

Berfikir analitikal Qurani boleh memberi keseimbangan dalam melihat sesuatu perspektif peristiwa, kejadian dan perlakuan. Ini kerana remaja boleh mengalami kebuntuan berfikir jika faktor manusiawi tidak menjadi jawapan yang tepat tentang berlakunya sesuatu melainkan remaja dapat menghubungkan faktor manusia bersama-sama dengan faktor Ilahi. Ini menjadikan remaja yakin terhadap kuasa dan ketentuan Allah s.w.t..

PROF DR. SIDEK BABA ialah pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) Gombak.

Sumber: Bicara Agama --- Utusan Malaysia --- 17 Jamadil Akhir 1427 -- 13 Julai 2006Berfikir Cara Reflektif.
Oleh DR. SIDEK BABA

BERFIKIR reflektif banyak menghubungkan apa yang telah berlaku untuk dijadikan iktibar dan teladan. Berfikir reflektif ibarat melihat cermin dan dari situ terlihat banyak benda untuk dijadikan pedoman dan garis panduan. Seorang pemandu kereta apabila ingin berjalan ke hadapan harus melihat cermin sisi dan belakang supaya ia mendapat pedoman untuk bergerak ke hadapan. Berfikir reflektif tidak sekadar melihat apa yang ada di belakang atau di sisi tetapi ia sebagai asas pedoman melihat hari ini dan masa depan.

Para remaja merupakan kelompok yang terbaik dilatih dan diasuh berfikir secara reflektif. Dengan potensi yang sedang subur dan bakat untuk maju adalah tinggi, remaja harus berfikir reflektif untuk berubah dan bersedia menghadapi cabaran. Tidak mungkin para remaja mampu menghadapi cabaran hari depan tanpa menoleh ke belakang bagi meneliti perjalanan sejarah, jejak-jejak kemajuan dan perubahan supaya langkah hari depan di pedoman dengan pencapaian dan kegagalan pada masa yang lalu.

Asas-asas reflektif yang perlu ada pada remaja ialah mengetahui sejarah bangsa dan umat. Ia penting kerana sejarah boleh mengulangi jejak. Apa yang berlaku pada masa yang lalu boleh kembali semula pada masa kini dan masa depan. Yang berlaku pada masa lalu lazimnya serupa apa yang berlaku pada masa ini dan masa depan. Bezanya ialah cara sesuatu itu berlaku dan kesannya terhadap kehidupan manusia. Contohnya, ilmu pengetahuan dan pendidikan berlaku sejak awal kejadian manusia. Nabi Adam mempelajari sesuatu daripada Allah untuk mengetahui sesuatu di sekelilingnya . Darinya Nabi Adam dan Hawa mendapat pedoman bagaimana untuk hidup dan berinteraksi dengan yang lain. Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul terdahulu juga membawa risalah kebenaran tentang Allah kepada kaum dan umatnya. Ada yang menerima dan ada yang menolak. Pada hari ini Nabi Muhammad tidak ada dan ajarannya terus disampaikan kepada manusia. Ada yang menerima dan ada yang menolak.

Nabi Muhammad s.a.w. pada zamannya membina asas tamadun. Madinah dijadikan asas model bagaimana seharusnya Islam tegak dan beroperasi. Model itu dikembangkan oleh para sahabat, tabien dan solaf al soleh sehingga tercetusnya perubahan dan kemajuan. Dalam siri kebangkitan zaman Umayyah, Abassiyah, Andalusia dan Othmaniah, kita menyaksikan sejarah kebangkitan dan kemerosotan tamadun Islam. Berfikir reflektif tidak saja meneliti faktor-faktor yang memperkasa tamadun tetapi yang menyebabkan tamadun itu runtuh. Dengan cara itu para remaja akan mengetahui sebab-musabab berlaku sesuatu dan mengambil iktibar.

Renungan

Al-Quran terkandung kisah-kisah tentang kehidupan dan peristiwa yang di lalui oleh manusia pada masa yang lalu. Tentu ada sebab mengapa kisah-kisah itu dipaparkan kepada manusia yang berfikir. Berfikir reflektif menjadikan kisah itu sebagai ibrah atau sumber renungan, pemikiran dan teladan. Apa yang dilakukan oleh manusia pada hari ini bukanlah sesuatu yang baru atau tidak pernah ada pada masa yang lalu. Kegilaan manusia kepada kuasa, pangkat, darjat, hawa nafsu dan benda hingga lupakan diri dan melampaui batas berlaku pada masa yang lalu, diulangi kembali pada hari ini dan bakal terjadi pada masa depan. Kebaikan pada masa yang lalu akan terus diulangi sekiranya pedoman kebaikan itu dirasakan di kalangan mereka yang berfikir refklektif.

Berfikir reflektif adalah penting untuk membangunkan bangsa dan umat. Pada umat Melayu terhimpun khazanah silam yang boleh memberikan kesan reflektif terhadap jatuh bangun bangsanya. Kitab Sejarah Melayu dan Hikayat Hang Tuah umpamanya walaupun terkandung fakta dan mitos tetap terkandung elemen-elemen reflektif untuk renungan dan iktibar generasi terkemudian. Kisah Peminangan Puteri Gunung Ledang, walaupun dianggap mitos tetapi ia terkandung makna dan simbol tentang bagaimana nafsu serakah Raja Melayu terhadap kuasa dan cita-cita. Apabila nafsu bermaharajalela tunggulah kehancuran muncul. Apabila rakyat dijadikan hamba abdi dan nilai kemanusiaan hilang, berlakulah penjajahan terhadap bangsa dan negara.

Mitos ini boleh berlaku pada masa yang lalu dan berlaku pada masa kini dan boleh berlaku pada masa depan. Berfikir reflektif membolehkan remaja menganalisis sebab runtuhnya Kerajaan Melayu Melaka. Sejarah Melayu mengisahkan bagaimana di puncak kehebatan Melayu terdapat lapan puluh empat dialek atau bahasa diucapkan di pelabuhan atau di bazar-bazar di kota Melaka. Ia membayangkan majunya perdagangan di Melaka. Secara reflektif ia menunjukkan bahawa pentingnya kegiatan dagang dan membangunkan hubungan antarabangsa untuk maju.

Rasulullah s.a.w. pada zaman mudanya juga suka berniaga sehingga ke Yaman dan Syria. Baginda juga menyebutkan bahawa sembilan persepuluh sumber rezeki ialah dalam perniagaan. Para remaja harus reflektif bagaimana para pendakwah pada masa yang lalu ramai yang terdiri di kalangan pedagang-pedagang yang hebat. Dan bagaimana hari ini umat Islam lemah dan terpinggir kerana penglibatannya dalam dunia dagang amat kecil. Perhatikan bagaimana kuasa-kuasa Barat menguasai umat Islam dengan agenda multi-nasionalnya dan menguasai dunia dagang di negara orang-orang Islam.

Berfikir reflektif yang didorong dengan keinsafan mendalam tentang pra syarat untuk maju harus mendorong para remaja insaf tentang diri dan hari depan. Berfikir reflektif boleh mendorong remaja berfikir tentang baik-buruk sesuatu, tahu batasan boleh dan tidak boleh dan sering mengaitkan kisah dan peristiwa lalu sebagai jalan berfikir yang terbaik.

Remaja Islam dalam proses pembangunan minda dan kesedaran diri harus dekat dengan al-Quran sebagai pembekal kisah-kisah manusia masa lalu untuk dijadikan ibrah. Kedua, jadikan sirah perjuangan Nabi sebagai sumber sejarah dan sunah Nabi sebagai sumber ikutan. Ketiga bagaimana berfikir reflektif menjadikan kita berubah dan maju kerana apa yang berlaku pada masa lalu dalam banyak hal adalah sesuai dengan zamannya. Apa yang berlaku pada masa kini memerlukan pendekatan masa kini. Walaupun pendekatannya mungkin berbeza tetapi isu yang dihadapi tetap sama. Oleh itu berfikir reflektif membawa remaja kepada prinsip-prinsip yang Islami dan Qurani mampu diolah dengan metodologi kini tanpa menjejas kepentingan syarak yang menjadi pedoman utama umat Islam. Keempat bagaimana kemajuan yang ada pada umat dapat dipertahankan supaya umat Islam menjadi model yang terbaik untuk umat manusia.

Secara reflektif para remaja harus menginsafi bahawa tanpa asas ini, tidak mungkin umat Islam mampu memimpin dirinya apa lagi memimpin umat manusia. Sebaliknya kita akan dipimpin oleh mereka, dengan cara mereka dan akhirnya umat Islam akan menjadi sebahagian daripada mereka.

- PROF. DR. SIDEK BABA ialah pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM).
Sumber: Bicara Agama -- Utusan Malaysia --- (5 Jamadil Awal 1427) --- 1 Jun 2006
Berfikir Dalam Zikir
Oleh DR. SIDEK BABA

BERFIKIR adalah suatu fitrah. Allah memberi manusia akal membolehkan manusia berfikir. Allah mengurniakan manusia pancaindera membolehkan manusia memandang, memerhati, melihat, menyaksikan, mendengar, menghidu, merasa dan menyentuh supaya darinya manusia memperolehi maklumat, pengalaman dan juga tanggapan.

Darinya manusia berusaha untuk melakukan kajian dan penelitian supaya manusia dapat memahami apa yang ada di sekitarnya dan apa yang diperlukan dalam hidup ini.

Alam ini Allah jadikan seluas-luasnya untuk mengajak manusia berfikir dan mengetahui kebesaran-Nya. Planet bumi di mana manusia hidup dilimpahkan rahmat dan nikmat yang amat banyak. Setiap kejadian yang Allah ciptakan terkandung hikmah yang amat luar biasa sifatnya.

Apa yang mampu dikaji dan diteliti dan dinikmati oleh manusia masih sedikit. Bayangkan alam yang terlalu luas dengan rahsia yang belum diteroka oleh manusia tentunya mengandungi hikmah yang amat menakjubkan. Allah memberikan kita al-Quran supaya manusia mendapat pertunjuk dan pedoman bagaimana memahami benda yang nyata dan benda yang ghaib, bagaimana manusia dapat berfikir tentang sesuatu di sekitarnya dan menghubungkannya dengan Pencipta. Inilah asas berfikir dalam zikir bagi orang-orang yang beriman.

Para remaja amat perlu membina tradisi berfikir dalam zikir supaya asas berfikir yang sebenar dapat dirasai dan dinikmati. Berfikir secara akliah semata-mata selalunya tersisih dengan hikmah mengenai sesuatu. Ia hanya menghubungkan pemikiran dengan asas yang rasional dan logik pada pertimbangan akal semata. Sesuatu yang di luar batas akal dianggap tidak rasional dan tidak logik dan ia ditolak.

Keyakinan remaja kepada kuasa Pencipta sudah tentu tidak sama dengan keupayaan manusia dengan akal dan pancaindera yang terbatas. Sekiranya akal manusia dan kemampuan berfikir adalah segala-gala sudah tentu manusia berupaya menyelesaikan banyak masalah kehidupan yang kelihatan semakin parah dan membimbangkan.

Apa daya manusia menyelesaikan pelbagai jenis penyakit yang datang silih berganti kalau hanya bergantung dengan akal semata-mata. Apa daya manusia mengatasi masalah kerosakan akhlak kalau hanya bergantung dengan pertimbangan akal semata. Dan apakah daya manusia mengatasi musibah banjir, gempa bumi, ribut dan taufan kalau hanya berpandu dengan kajian dan penelitian sahaja.

Para remaja yang menggunakan pendekatan berfikir dalam zikir tentunya mengetahui bahawa tidak semua yang terdapat dalam alam ini diketahui manusia dan tidak semua yang berlaku dalam alam ini di bawah kudrat dan kawalan manusia.

Mengajak remaja berfikir dalam zikir bermakna menghubungkan alam ini dengan Pencipta dan menghubungkan kejadian dan peristiwa dengan kuasa Pencipta.

Berfikir dalam zikir bagi remaja bermakna bagaimana remaja sejak awal umur lagi didedahkan dengan jalan berfikir yang mengingati kebesaran Allah. Memahami faktor ghaibiyyat dalam hidup remaja harus dihubungkan dengan tanda-tanda kebesaran Allah yang terdapat di mana-mana di muka bumi apalagi di angkasa.

Al- Quran memberi remaja pedoman dan panduan bagaimana memahami kebesaran Allah dengan menyaksikan tanda-tandanya. Kejadian siang dan malam, hujan dan panas yang berlaku silih-berganti, kehidupan manusia dan faktor alamiah yang berpasang-pasang, diturunkan hujan menghidupkan pohon-pohon dan haiwan adalah tanda-tanda kebesaran-Nya bagi remaja yang berfikir.

Manusia tidak mampu menguruskan perjalanan kejadian tersebut malah menerima saja apa yang berlaku dengan urus tadbir yang terbatas.

Zikir

Berfikir dalam zikir membimbing remaja untuk memahami bahawa seluruh kejadian alam ini adalah di bawah urus tadbir Allah s.w.t. Manusia yang diberi amanah sebagai khalifah perlu melakukan urus tadbir mengikut pedoman yang Allah telah berikan menerusi kalam-Nya al-Quran supaya ia menjadi pertunjuk bagi manusia. Mengingkari akan menyebabkan kerosakan kepada kehidupan dan muka bumi ini.

Berfikir dalam zikir bagi remaja mampu mendekatkan remaja kepada kebesaran Allah. Berzikir dalam erti kata yang luas bermaksud mengingati dan mengakui kebesaran dan keagungan Allah.

Bila remaja melafazkan kalimah zikir subahanallah atau Allahu Akbar, ia tidak hanya terpancar dengan kalimah dan dibenarkan atau ditasdikkan dalam hati semata tetapi lafaz kalimah itu memberi dorongan ilmu mengenai rahsia kebesaran Allah dalam alam ini yang perlu dikaji oleh remaja supaya manfaatnya dapat dirasai oleh manusia.

Sains dalam tradisi Barat mengkaji sesuatu benda seadanya dan mengkaji sesuatu fenomena seadanya. Dalam tradisi berfikir dan zikir mengkaji sesuatu benda tidak saja dikaji seadanya tetapi dikaji hikmah di sebalik kejadiannya. Apalagi bila mengkaji fenomena sesuatu kejadian ia tidak hanya dikaji mengenai kejadian itu tetapi berfikir dalam zikir memberikan pedoman, hikmah dan iktibar di sebalik sesuatu kejadian supaya manusia mendapat pengajaran dan pertunjuk dari sesuatu benda dan kejadian.

Mengapa manusia dilahirkan ke dunia kemudian dimatikan, mengapa manusia yang sihat kemudian jatuh sakit, mengapa manusia yang zaman mudanya cerdik dan sampai terlalu tua hilang ingatan, mengapa manusia suatu ketika kaya kemudian tiba-tiba jatuh miskin, mengapa suatu ketika manusia berada di tempat yang amat berkuasa kemudian jatuh sebagai manusia yang hina.

Mengapa manusia di suatu zaman membina tamadun yang hebat tetapi kini menjadi penciplak kepada tamadun orang lain, adalah gambaran fenomena kejadian manusia sejak dari dahulu sehingga kini.

Memahami fenomena ini dalam dalam fikir dan zikir memberikan remaja iktibar tentang kejadian dan kuasa Allah yang seharusnya manusia mengambil iktibar darinya.

Penyakit

Hal yang sama juga berlaku terhadap pelbagai jenis penyakit yang sedang menghinggapi manusia kini, keadaan cuaca yang tidak menentu, lapisan ozon yang semakin menipis, sungai-sungai yang tercemar, udara yang semakin kotor adalah gambaran tentang ketidakseimbangan yang berlaku dan sebahagiannya adalah akibat perbuatan tangan-tangan manusia.

Berfikir dalam zikir bagi remaja membawa remaja ke arah dorongan mengkaji dan menyelidik tidak saja dalam batas benda yang nyata tetapi harus memiliki pedoman dari Pencipta tentang pedoman-pedoman mengurus yang betul supaya wujud pemahaman yang seimbang bahawa sesuatu itu adalah kejadian dan milik Allah.

Manusia diberi amanah untuk mengurusnya dengan baik dan betul. Darinya lahir sifat amanah yang tinggi dan terjadinya sesuatu ia ada hikmah yang membimbing manusia berfikir tentang upayanya yang terbatas dan upaya Allah yang tidak terbatas.

Berfikir dalam zikir meningkatkan keyakinan dan keimanan remaja tentang kekuasaan dan kebesaran Allah kerana tidak ada sesuatu yang terjadi dan diciptakan di alam ini tanpa kuasa-Nya.

Ilmu yang ada pada remaja hanya sedikit dan kalau yang sedikit itu remaja tidak bersyukur dengan-Nya malah sesetengah remaja sombong dan takbur terhadap-Nya, ia menyebabkan remaja akan kehilangan pedoman ilmu dan hikmah dan akhirnya remaja akan merasakan ia adalah segala-gala dan ia bakal menjerumuskan remaja ke arah kerosakan dan kebinasaan peribadi dan pemikiran.

- PROF. DR. SIDEK BABA ialah pensyarah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM).
Sumber: Bicara Agama --- Utusan Malaysia -- 28 Syaaban 1427 -- 21 September 2006
Berfikir Kerana Allah
Oleh: PROF. DR. SIDEK BABA.fe

Maksud kerana Allah ialah ikhlas. Ikhlas memberikan sandaran terhadap reda Allah. Berfikir adalah aktiviti akal untuk sesuatu maksud.

Berfikir kerana Allah adalah menggunakan kekuatan akal dan daya taakulan untuk berfikir ke arah sesuatu yang Allah reda. Menggunakan akal untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah kemudian melakukan kajian dan penyelidikan berasaskan jiwa tadabbur yang tinggi menyebabkan hasil pemikiran membimbing kedekatan manusia dengan Penciptanya.

Menggunakan kekuatan akal untuk menyuburkan maklumat yang dipandu oleh asas-asas yang benar tentunya bakal membimbing manusia suka dan cintakan kebenaran. Menggunakan akal bagi membuat sesuatu pertimbangan yang menuntut keadilan dengan merujuk faktor pemikiran dan faktor syarak ia bakal mempedoman manusia ke arah natijah yang baik.

Oleh itu maksud berfikir kerana Allah adalah menghubungkan proses dan natijah pemikiran selari dengan pedoman dan petunjuk Allah. Akal saja tidaklah segala-gala. Akal yang dipandu oleh hikmah yang terungkap dalam al-Quran memberikan sumber yang memandu manusia berfikir. Daripadanya lahir kegiatan berfikir tidak semata-mata kerana berfikir tetapi berfikir yang selari dengan petunjuk Allah, tidak bercanggah dengan syarak dan mendapat reda-Nya.

Menjadi suatu tuntutan kepada para remaja untuk membina tradisi berfikir kerana Allah dan berhikmah kepada manusia. Ia bermakna para remaja harus ada asas-asas ilmu Islam yang baik. Ilmu ini akan memandu remaja dalam proses berfikir.

Ilmu Islam memberi remaja suluh supaya aktiviti akal tidak hanya berkembang begitu saja tanpa arah dan matlamat tetapi dipandu oleh sumber hikmah atau al-Quran supaya matlamat berfikir bakal memberi manfaat kepada yang lain.

Ramai remaja kini amat terpengaruh dengan pemikiran semasa yang bercorak popular. Tidak pula salah bagi remaja mengetahui asas-asas ilmu daripada sumber Barat dan Timur untuk maksud berbanding. Tetapi sebagai remaja Islam keupayaan berfikir yang dipandu oleh sumber hikmah atau wahyu menjadi terlalu penting supaya pemikiran berkembang dan subur atas maksud kebaikan dan manfaat. Inilah asas berfikir kerana Allah yang amat diperlukan oleh para remaja.

Remaja tentunya selalu berfikir tentang hiburan, cinta, makna kebahagiaan, kejayaan dan kecemerlangan, sahabat dan persaudaraan. Berfikir ke arah itu adalah sesuatu yang fitrah. Tetapi sebagai remaja Islam apakah sandaran berfikir tentang hiburan yang dikaitkan dengan reda Allah sekiranya hiburan difikir dan difahamkan sebagai alat mengisi kekosongan hati dan keceriaan diri secara nafsu-nafsi, menyubur keinginan yang menyebabkan hilang malu dan jati diri, pengagum kepada hiburan popular Barat hingga menjadikan remaja tidak berfikir ke arah memperkasakan budaya sendiri.

Remaja tentunya berfikir tentang cinta. Berfikir tentang cinta seadanya boleh menjerumuskan remaja ke arah cinta kenafsian dan haiwani. Remaja akan mudah terpengaruh dengan pemikiran cinta dangkal yang hanya sekadar ingin merasai kelazatan emosi yang sifatnya nafsu-nafsi lalu melampiaskan lafaz dan hajat yang mengheret remaja ke arah kerosakan.

Berfikir tentang cinta kerana Allah, membimbing remaja ke arah meletakkan Allah sebagai sumber yang tertinggi di mana puncak cinta kepada Allah membawa remaja kepada asas ketaatan dan kepatuhan kepada pedoman yang Allah berikan. Dalam pergaulan, Allah memberikan sempadan dan batasan kepada yang bukan mahram. Allah memberikan landasan syarak supaya cinta yang fitrah tersalur dengan jalan yang terarah. Mematuhi asas yang telah dipedomankan oleh Allah membawa kepada asas redanya. Dan percintaan yang terjalin atas reda Allah bakal membawa berkat terhadap kehidupan itu sendiri.

Begitu juga pemikiran ke arah kebahagiaan yang berasaskan nilai-nilai Rabbani membimbing remaja memahami maksud bahagia tidak saja dari sudut perasaan dan kenafsuan tetapi bahagia dalam erti kata yang sebenar dicapai dari sudut rohaniah yang tinggi melakukan kebaikan terhadap diri dan orang lain supaya asas kebahagiaan menepati jalan yang Allah reda.

*Kebahagiaan

Berbahagiakah hidup seorang remaja yang melakukan sesuatu tanpa mengambil kira reda Allah yang menyebabkan perlanggaran terhadap hukum-hakamnya dan akhirnya kebahagiaan hanya berbentuk kenafsian, terhasil sesuatu yang sifatnya sementara dan tidak membawa kepada kebahagiaan yang abadi. Kebahagiaan yang abadi menghubungkan remaja dengan Allah iaitu patuh akan pedomannya dan taat akan larangannya.

Oleh itu, berfikir kerana Allah memberikan remaja beberapa pedoman yang penting. Pertama, harus ada asas keikhlasan dalam membina jalan berfikir. Kedua, sandarkan berfikir kerana Allah dan hikmahnya kembali semula kepada remaja dan orang lain. Ketiga, pemikiran yang berasaskan ilmu tentang Allah supaya tanda-tanda kebesaran Allah menjadikan remaja kerdil dan kecil di sisi-Nya. Keempat, menjadikan reda Allah sebagai sumber kekuatan dalam berfikir supaya apa yang difikir oleh remaja sentiasa bersandarkan keselariannya dengan batas syarak yang dipedomankan oleh Allah. Kelima, harus ada rasa bersyukur dalam proses berfikir remaja kerana tanpa rasa syukur remaja mudah lupa akan diri dan boleh membawa kepada riak dan ujub.

Asas-asas di atas amat perlu bagi remaja dalam menjalankan kegiatan berfikir supaya kekuatan akliah yang dipandu oleh kekuatan nakliah bakal menemukan titik keseimbangan antara fitrah remaja dengan Sunnatullah atau ketentuan Allah. Allah mengatur alam ini di atas titik keseimbangan. Tanpanya planet dan bintang-bintang akan berlaga dan membawa kepada bencana.

Fitrah remaja mahukan kebaikan dan keindahan dalam hidup. Ia hanya mampu dicapai sekiranya sandaran kebaikan dan keindahan itu terlihat pada faktor alam yang menurunkan hujan, faktor air yang menghidupkan ikan-ikan, faktor bumi yang menghidupkan pohon-pohon, faktor udara yang membolehkan remaja bernafas. Itulah rahmat dan nikmat Allah yang di luar kemampuan manusia menciptakannya, dilimpahkan kepada kita untuk menikmatinya. Ia membimbing remaja berfikir betapa besarnya kuasa Allah yang membimbing remaja rukuk dan sujud mengakui kebesaran-Nya dan menjadikannya sebagai sumber amanah untuk kesejahteraan diri dan orang lain.

*Prof. Dr. Sidek Baba ialah pensyarah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.
Sumber: Bicara Agama -- Utusan Malaysia -- 12 Ramadan 1427 -- 5 Oktober 2006
Berfikir Logikal.
Oleh: DR. SIDEK BABA
EDWARD de Bono dalam bukunya,Thinking Course, menyatakan bahawa logik ialah satu cara menjana maklumat daripada sesuatu keadaan. Maklumat yang hendak dijana ialah sesuatu yang benar dan diterima akal.
Berasaskan kefahaman ini bolehlah dirumuskan bahawa berfikir logikal ialah suatu proses pemikiran yang cuba mencari maklumat, ilmu, data dan fakta mengenai kebenaran sesuatu perkara.
Bagi para remaja yang ingin menjana pemikiran, maklumat, ilmu dan kebenaran, pemikiran logikal adalah penting buat mereka. Berfikir logikal akan menyingkirkan faham tahyul, mitos dan perkara-perkara yang tidak mempunyai asas maklumat, ilmu dan data. Ia membimbing remaja kepada perkara yang benar. Kebenaran adalah suluh. Tanpa suluh pemikiran remaja akan gelap. Di situlah lahirnya kejahilan dan kegelapan.
Dalam tradisi Islam, berfikir logikal dikaitkan dengan hikmah. Hikmah adalah sumber daripada Pencipta alam ini. Al-Quran adalah sumber hikmah yang amat hebat. Perkhabaran daripada al-Quran, maklumat yang dirakamkan, kisah yang diceritakan, ilmu yang terdapat, petunjuk yang diberi adalah sumber yang amat bernilai bagi memandu remaja ke arah kebenaran.
Kebenaran yang dijana oleh akal adalah kebenaran yang bersifat zahiri. Akal yang dihubungkan dengan hikmah akan membawa kepada kebenaran hakiki. Kebenaran hakikilah yang dicari oleh manusia kerana ia bakal membimbing manusia menemui fitrah diri. Tanpa fitrah diri remaja hanya berfikir mengenai sesuatu yang berbentuk luaran, zahiri dan tidak memberi makna kepada pemikiran dan hati.
Berfikir logikal secara barat berteraskan asas-asas empiris. Asas empiris hanya menggunakan kekuatan akal, intelek atau minda untuk menanggapi atau membuat kesimpulan terhadap sesuatu berasaskan uji kaji, pemerhatian, pengalaman, kutipan data dan menghubungkan sebab-akibat secara zahiri.

Berfikir logikal secara Islam tidak saja menggunakan pendekatan empiris yang menjana pemikiran terhadap faktor zahiri tetapi di sebalik sebab-akibat terdapat faktor batini yang perlu difahami.
Bila remaja berfikir, bermakna ada sesuatu kekuatan dalam diri remaja yang menyebabkan akal berfungsi. Bila remaja berkata-kata, bermakna ada faktor hayat yang menyebabkan keupayaan bercakap wujud. Bila remaja berlari, bermakna ada sesuatu dalam diri remaja yang memberi kekuatan bagi remaja berbuat demikian. Secara logiknya apabila seseorang itu mati, seluruh sumber kekuatan yang ada pada diri akan hilang dan tidak bermaya.

Apakah yang hilang itu. Yang hilang itu ialah hayat. Hayat manusia dipertahan oleh roh. Logiknya pergerakan tubuh badan adalah kerana adanya roh pada diri manusia yang menyebabkan wujudnya hayat. Apa itu roh dan siapa Penciptanya? Daripada sumber akal, di luar pemikiran logik manusia untuk mengetahuinya. Menerusi hikmah atau al-Quran, Allah memberitahu bahawa roh itu adalah milik-Nya dan yang diketahui oleh manusia tentang roh adalah amat sedikit. Inilah asas berfikir logikal dari sudut Islam yang memberikan kita pedoman batini di samping pedoman zahiri.

Orang-orang Barat berfikir bahawa yang dikatakan logik itu adalah sesuatu yang berasaskan faktor wujud dan maujud. Sekiranya faktor pokok hendak dijadikan asas logik, ia dikatakan wujud dan maujud. Bermakna pokok itu boleh dilihat, dipegang, dibilang dan wujud secara nyata.

Tradisi Islam memberikan pedoman bahawa asas logik tidak saja menghubungkan sesuatu itu wujud dan maujud tetapi ia juga wujud secara batini dan sifatnya ghaib daripada pandangan mata zahir dan tidak semestinya wujud dalam bentuk benda. Tetapi terdapat tanda-tanda dan bukti mengenai kejadian tentang wujudnya sesuatu yang bersifat ghaib.

Alam ini umpamanya adalah bukti yang nyata tentang kewujudan Pencipta kerana logik akal manusia tidak boleh menerima sesuatu itu terjadi dengan sendiri atau sesuatu itu tidak akan terjadi tanpa sebab-musabab.

Kerusi yang kita duduki tidak terjadi dengan sendiri. Ia dibuat oleh tukang. Rumah yang kita diami tidak tegak secara tiba-tiba tetapi hasil tukangan dan bikinan manusia. Kayu yang digunakan untuk membuat kerusi dan rumah asalnya daripada pokok. Siapakah yang mencipta pokok itu. Tidak mungkin pokok itu terjadi tanpa Pencipta seperti tidak mungkin kerusi dapat dibuat dan rumah dapat dibina tanpa tukang. Manusia tidak boleh melakukan penciptaan.

Penciptaan adalah sesuatu yang asalnya tidak ada kemudian menjadi ada. Manusia hanya mampu mereka dan menggubah. Kerusi dan rumah direka dan digubah oleh manusia daripada sumber yang dicipta iaitu kayu yang asalnya daripada pokok. Pokok itu adalah ciptaan Allah. Inilah asas logik yang ada dalam tradisi Islam.

Al-Quran adalah sumber ilmu, hikmah dan petunjuk. Ia memberi suluhan mengenai kebenaran yang sifatnya zahiri dan batini. Al-Quran tidak saja memberi remaja pedoman dan petunjuk tentang sesuatu yang nyata dan zahir tetapi juga yang tidak nyata dan sifatnya ghaib.

Memahami faktor nyata dan ghaib menerusi al-Quran memberikan kita asas logik yang memimpin diri, akal dan penerokaan ilmu kepada kebenaran.

Al-Quran sebagai kalam Tuhan memberikan asas bahawa “gunung-ganang adalah pasak-pasak bumi”. Ia berkait rapat dengan asas ekologi atau tentang kajian alam sekitar apalagi tumbuh-tumbuhan. Makna “pasak-pasak bumi” secara logikal ialah faktor kewujudan gunung-ganang memberikan perimbangan kepada ketahanan bumi, cuaca dan kehidupan.

Bayangkan sekiranya bukit-bukau ditarah, gunung-ganang diruntuhkan, hutan-hutan ditebang, sudah tentu ia akan merosakkan ekosistem dan menyebabkan kepanasan, pencemaran, gangguan terhadap sistem perairan dan sebagainya. Adalah sesuatu yang logikal bahawa pemeliharaan hutan, kehijauan, bukit-bukit dan gunung-ganang dilakukan supaya wujud keseimbangan dalam ekosistem dan persekitaran.

Hal yang sama ditunjukkan secara logiknya bila Allah menyatakan dalam al-Quran, “diturunkan hujan menghidupkan tanah-tanah yang mati supaya tumbuh pohon-pohon yang menjadi rezeki kepada manusia.”

Tanpa air kehidupan tidak akan ada. Sebab-musabab kepada air menumbuhkan pohon-pohon yang menghasilkan buah bagi rezeki manusia. Tanpa makanan manusia akan mati. Bagi yang berfikir logik Islami, siapakah yang berkuasa mencipta awan dan menurunkan hujan kalau tidak Allah. Berfikir logik Islami mendekatkan remaja dengan ilmu yang sebenar dan menemukan remaja dengan kebenaran yang hakiki.

Para remaja Islam harus insaf bahawa apa yang difikirkan oleh remaja adalah terbatas. Pancaindera yang dimiliki remaja bukanlah segala-gala. Apa yang remaja tahu menerusi penglihatan, pembacaan, penelitian, penulisan dan pengkajian adalah terbatas. Keterbatasan itu menyebabkan pemahaman tentang diri, hubungan diri dengan Pencipta, hubungan diri dengan alam sekitar adalah terbatas.
Menjadikan hikmah atau Kalam Tuhan sebagai asas menyebabkan fikiran berkembang dipandu dengan zikir. Akal subur disirami petunjuk. Daripadanya lahir keinsafan zahir batin bahawa sifat nisyan atau lupa dan ghaflah iaitu lalai yang ada pada remaja tidak menjadikan remaja serba tahu akan segala-gala. Apabila pedoman hikmah atau al-Quran dijadikan pedoman, para remaja terbimbing untuk tahu dan berilmu secara lebih baik dan sempurna.
Para remaja memiliki naluri ingin tahu yang tinggi dan ia pasti melibatkan pemikiran. Naluri ingin tahu ini adalah asas kepada dorongan pemikiran secara logik. Sekiranya remaja berfikir logikal dengan dipandu oleh faktor zahiri yang dipedomankan oleh hikmah, maka arah pemikiran logikal remaja menuju ke tapak yang lebih seimbang iaitu ke arah kebenaran hakiki.

Andainya remaja mengasaskan pemahaman logik hanya terhadap benda-benda yang zahir dan bersifat benda semata, ia tidak membimbing remaja mencari dan mengetahui sesuatu yang sifatnya fitrah. Fitrah di sini bermakna wujud keserasian antara apa yang difikir dengan apa yang dirasa. Apa yang terkandung pada akal dan apa yang tersirat dalam kalbu. Allah berikan remaja akal dan kalbu supaya remaja mampu mengimbanginya dalam percakapan, perbuatan dan amalan. Allah berikan juga remaja nafsu yang mendorong keinginan melakukan sesuatu.

Nafsu ibarat kuda liar boleh melakukan apa saja mengikut kehendaknya. Kuda liar boleh dilatih dan dijinakkan supaya ia mendengar kata tuannya. Melatih dan menjinak nafsu ialah dengan faktor rohaniah yang tinggi supaya nafsu dapat dikawal dengan baik. Pemikiran logikal sebeginilah yang harus subur pada diri remaja supaya wujud perimbangan antara faktor zahiri dan batini untuk memahami kebenaran hakiki.

* PROF. DR. SIDEK BABA ialah pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) Gombak.
Sumber: Bicara Agama -- Utusan Malaysia -- 25 Jamadil Awal 1427 -- 22 Jun 2006
Berfikir Menjana Ilmu.
Oleh DR. SIDEK BABA
BERFIKIR ialah suatu aktiviti akliah dan rohaniah yang berlaku pada seseorang akibat adanya kecenderungan mengetahui dan mengalami. Ia disusun dengan teratur supaya lahirnya makna, fakta dan kefahaman.
Akal manusia berfungsi untuk mengingat, berfikir dan menaakul. Daripadanya kegiatan berfikir berlaku.
Manusia diberi daya kognitif yang membolehkannya berfikir. Manusia juga diberi daya efektif yang membolehkan emosi, perasaan dan kerja hati berhubung dengan daya kognitif. Daripadanya lahir pemikiran. Pemikiran yang berkembang boleh memberi asas kepada lahirnya ilmu.
Pada diri manusia terdapat sumber ilmu. Persekitaran yang ada pada diri manusia terkandung ilmu. Pohon-pohon yang subur, haiwan pelbagai jenis, sumber-sumber hasil bumi yang banyak terkandung ilmu. Peristiwa yang berlaku, perubahan yang terjadi, rahmah dan nikmat yang banyak terkandung ilmu. Allah jadikan semuanya adalah untuk manfaat manusia. Ia mendorong manusia berfikir kerana daripada aktiviti berfikir manusia akan dapat manfaat ilmu.
Ilmu menyebabkan manusia tahu dan menerima makna akan sesuatu. Akhirnya dengan ilmu manusia tahu nilai guna sesuatu dan hikmah daripada sesuatu kejadian.
Para remaja perlu menyuburkan naluri ingin tahu dengan cara berfikir. Berfikir harus dipandu oleh maklumat, fakta dan ilmu. Sejarah pemikiran bukanlah sesuatu yang baru. Sejak Nabi Adam, manusia pertama, proses berfikir sudah berlaku. Sebab itu Allah ajarkan Nabi Adam tentang nama-nama sesuatu supaya dengan mengetahui nama-nama tersebut menjadikannya serba tahu dan ia amat bermakna untuk memandu kehidupan.
Remaja tidak tiba-tiba dewasa dan matang dalam berfikir apalagi mempunyai nilai yang betul tentang sesuatu perkara. Proses bertatih dalam berfikir adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Naluri ingin tahu, ingin mencuba, ingin mengkaji harus tumbuh dalam hati remaja supaya sesuatu yang dilihat dan diperhati tidak hanya berlaku begitu saja tetapi menyebabkan aktiviti berfikir berlaku. Dengan membaca, menonton, berkomunikasi, melihat gelagat dan masalah manusia yang silih berganti, ia membolehkan remaja berfikir.
Aktiviti berfikir membolehkan remaja mendapat jawapan, melakukan analisis dan ia memberikan asas yang baik untuk remaja mencari jalan keluar, meneliti akar masalah dan akhirnya mampu menghasilkan sudut pandangan terhadap sesuatu.
Ibnu Nafis, Ibnu Sina, Al-Batani, Az-Zahrawi, Newton, Einstein, Kepler, Plato, Aristotle dan ramai lagi ahli ilmu, ahli falsafah dan ahli fikir memulakan aktiviti saintifiknya dengan berfikir. Genius ini memiliki kekuatan berfikir yang luar biasa. Bila melihat langit, bintang-bintang, cakerawala yang beredar, hujan yang turun, petir kilat sambar menyambar, sakit dan kematian, ia mendorong mereka berfikir. Hasil daripada pemikiran lahirlah tanggapan dan kesimpulan terhadap sesuatu. Daripadanya ilmu subur dan hidup lebih bermakna.
Dalam tradisi orang Barat sejak zaman Plato, Aristotle dan Socrates membawa ke zaman Galileo, Bruno sehinggalah ke zaman Descartes, Kant, Derrida dan Michel Foucou pada abad ini, manusia tidak pernah berhenti berfikir. Pemikiran mereka berkembang berasaskan pemerhatian, kajian, dapatan, renungan yang bersandar kepada akal dan pengalaman.
Faktor agama, kitab dan kenabian tidak dijadikan sandaran utama. Akhirnya hipotesis dan teori tentang sesuatu dibina atas asas rasional dan saintifik bukan berasaskan autoriti wahyu atau pun agama.
Wahyu
Dalam tradisi Islam akal itu adalah sesuatu yang penting. Berfikir menerusi pemerhatian dan uji kaji tidak pula ditolak. Tetapi akal itu dipandu oleh nilai dan ilmu yang jauh lebih tinggi daripada apa yang diketahui oleh manusia. Akal manusia dan pancaindera manusia tidak mampu mencapai segala-gala. Walaupun banyak kehebatan dicetuskan oleh akal namun keterbatasannya tidak menjadikan manusia memiliki kudrat dan kuasa terhadap alam dan kehidupan ini secara mutlak.
Tradisi Islam meletakkan sumbersumber wahyu sebagai hikmah dan pedoman untuk manusia berfikir. Sumber wahyu tidak saja menyatakan perkara-perkara yang nyata tetapi juga hal-hal yang ghaib. Yang ghaib tetap wujud walaupun sifatnya tidak maujud. Keyakinan manusia kepada benda yang nyata dan wujud semata-mata belum melengkapi sifat dan hakikat kejadian itu sendiri. Roh manusia adalah sesuatu yang wujud dan tidak maujud dalam bentuk benda.
Namun, manusia yang hidup boleh berkata-kata dalam melakukan pelbagai kegiatan dan ia adalah gambaran adanya roh pada tubuh badan manusia. Sekiranya roh telah tiada, sehebat mana pun akal manusia, hati manusia dan ketangkasan jasmani manusia, ia akan kaku dan mati. Roh ialah ciptaan Allah, bukannya manusia. Yang diketahui oleh manusia tentang roh amat sedikit.
Para remaja harus melihat bahawa berfikir adalah suatu fitrah. Fitrah ini mesti dipandu oleh ilmu dan nilai. Ilmu wahyu dan nilai agama menjadikan proses berfikir lebih bermakna. Proses berfikir menjadikan remaja lebih berilmu, menjadi tahu dan menerima makna akan sesuatu dengan merujuk kepada kebesaran dan keperkasaan Allah.
Apabila sandaran berfikir sifatnya kerana Allah, hikmah berfikir akan memberi rahmat kepada remaja. Remaja akan dilatih tidak saja berfikir secara zahir tetapi faktor batini akan sentiasa menjadi aspek penting dalam kehidupan. Bila remaja melihat dan mengkaji sesuatu dengan mata zahir, ia juga harus menghubungkan objek kajian dan pemerhatian dengan mata hati dan mata batin.
Sekiranya remaja berasa kagum dengan muzik popular Barat, pemikiran yang ada tidak saja untuk hiburan mengisi kehendak hawa nafsu semata-mata tetapi tuntutan batini dan hati yang berasaskan asas rohaniah yang tinggi mahukan hiburan yang tidak membawa kepada lagha dan melalaikan. Ia harus mampu mencetuskan minda dan hati dalam titik harmoni yang mendorong manusia mentertibkan hawa nafsu, menyuburkan nilai-nilai adab dan apresiasi dan menghasilkan keinsafan yang tinggi terhadap kekuasaan Allah s.w.t.
Ilmu inilah yang sebenarnya harus dijana oleh remaja hasil berlakunya proses fikir dan zikir yang membimbing remaja supaya dekat kepada Allah.
- PROF. DR. SIDEK BABA ialah pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM).
Sumber: Bicara Agama -- Utusan Malaysia -- 6 Ramadan 1427 -- 29 September 2006
Berfikir Proaktif.
Oleh DR. SIDEK BABA
BERFIKIR proaktif ialah suatu kemahiran berfikir secara positif yang melibatkan perancangan teliti dan rapi supaya hasilnya menjadi. Berfikir proaktif tidak saja respons kepada sesuatu masalah yang dihadapi tetapi difikirkan bagaimana sesuatu masalah itu dapat dileraikan dan jalan keluarnya dicari. Sesuatu masalah tidak hanya dilihat sebagai masalah, ia dikaji dan diteliti sebab-musababnya, dicari jalan keluarnya dan diberi alternatifnya.
Seorang remaja umpamanya, mengalami masalah kenakalan, merosakkan harta awam adalah remaja yang bermasalah. Berfikir proaktif membawa seseorang mendekati remaja itu, melakukan komunikasi dan nasihat, mendengar masalah dan rintihannya, menawarkan jalan keluar, berkawan dengannya dan akhirnya remaja itu mungkin kembali semula ke jalan yang baik.
Seorang pelajar yang bosan untuk belajar kerana perpecahan dalam keluarga didekati oleh rakan yang prihatin, memberikannya galakan dan nasihat, membantunya dalam kerja-kerja sekolah, berkawan dengannya dan akhirnya pelajar itu yakin semula tentang pentingnya ilmu dan pendidikan.
Seorang remaja lain yang baru belajar menghisap rokok, didampingi oleh sahabat baiknya dengan nasihat yang berterusan supaya menghentikan rokok dengan menyatakan akibat buruk merokok secara perlahan-lahan dapat diselamatkan akibat terpengaruh dengan rakan yang lain.
Semua perbuatan baik yang dinyatakan di atas adalah langkah proaktif yang dilakukan supaya suatu keadaan yang mulanya tidak baik bertukar menjadi baik semula. Berfikir ke arah sesuatu yang positif, pembaikan dan penyelesaian dikatakan sebagai berfikir proaktif.
Dalam tradisi Islam, berfikir proaktif adalah sesuatu yang amat digalakkan. Rasulullah s.a.w. dalam usaha dakwah awalnya di Mekah, mendekati bapa saudaranya Abu Talib untuk menyatakan kebenaran terhadap Islam sebagai agama tauhid.
Rasulullah tidak saja melihat bapa saudaranya sebagai seseorang yang mempunyai hubungan darah tetapi yang lebih utama bagaimana bapa saudaranya boleh kembali menganut ajaran yang benar dan diredai Allah.
Tugasnya sebagai daie atau pendakwah adalah tanggungjawab yang utama, Pemberi hidayah adalah kerja yang Maha Berkuasa. Ikhtiar adalah usaha manusia, membukakan hatinya untuk menerima Islam adalah kerja Allah s.w.t.
Muaz bin Jabal apabila ingin dihantar oleh Rasulullah sebagai Gabenor ke Yaman ditanya oleh baginda tentang bagaimana urusan kenegaraan dapat dilakukan dengan baik.
Muaz bin Jabal mengatakan bahawa akan menggunakan al-Quran sebagai sumber utama. Kalau tidak ada di dalam al-Quran, ia akan menggunakan sunah Rasulullah s.a.w. dan kalau tidak ada sunah Rasulullah, ia akan mengggunakan ijtihad. Rasulullah amat berpuas hati dengan kenyataan Muaz itu. Itulah pemikiran proaktif yang dimiliki oleh seorang Gabenor dalam mengurus negara Yaman.
Remaja Islam harus memiliki upaya berfikir secara proaktif yang tinggi. Para remaja hari ini sering berdepan dengan berbagai cabaran sama ada yang berkaitan dengan cita-cita, perasaan, tekanan hidup, keremajaan, pergaulan apalagi percintaan. Berfikir proaktif boleh membimbing remaja supaya tidak hilang pedoman apabila berdepan dengan cabaran dan masalah, bersikap positif terhadap sesuatu perkara yang berlaku walaupun ia pedih dan pahit dan sentiasa memikirkan jalan penyelesaian kepada masalah.
Berfikir
Tanpa memiliki upaya berfikir yang proaktif, para remaja boleh buntu dalam berdepan dengan sesuatu masalah, hilang pedoman bila menghadapi kebuntuan atau melakukan sesuatu tanpa banyak pertimbangan hingga menyebabkan keadaan menjadi lebih buruk. Jalan keluar kepada sesuatu masalah tidak ada dan akhirnya kebinasaan yang ditempa.
Sebelum melakukan sesuatu remaja harus terlebih dahulu memikirkan buruk baiknya sesuatu. Ada ketikanya akibat dorongan naluri dan nafsu remaja melakukan sesuatu kerana ingin mencuba, hasrat yang meluap-luap, terpengaruh dengan rakan sebaya atau ingin melepaskan rasa kekecewaan dan kehampaan terhadap sesuatu.
Akhirnya para remaja terjebak dengan amalan salahguna dadah atau pergaulan yang lepas bebas. Akibatnya para remaja hilang arah dan buntu mencari jalan kembali. Bila ini berlaku remaja merasa lazat dan seronok yang sementara dan akhirnya timbul ketagihan yang berkekalan dan akan membawa akibat buruk terhadap diri remaja.
Sebelum mengambil dadah atau terjebak dalam pergaulan yang lepas bebas, remaja harus berfikir dulu tentang baik-buruknya perbuatan tersebut.
Banyak bukti dan banyak musibah yang boleh disaksikan tentang betapa bahayanya dadah dan pergaulan yang lepas bebas. Sebab itulah para remaja Islam perlukan asas agama dan akhlak supaya mereka memiliki benteng dan sempadan memilih yang buruk atau pun yang baik. Tanpa asas agama dan pertimbangan akhlak para remaja mudah terjebak dengan amalan salah laku.
Berfikir proaktif harus dikaitkan dengan nilai syarak. Maksud kepada peraturan syarak ialah untuk menjaga agama, maruah, akal fikiran, harta dan juga keturunan.
Sekiranya remaja kita berfikir secara syarie iaitu mematuhi hukum-hakam Allah, ia berkait rapat dengan maslahah atau kepentingan remaja sendiri. Islam tidak menyekat para remaja untuk bergaul.
Berfikir secara syarie dan proaktif membawa remaja berfikir bahawa ditahap remaja yang nafsunya meluap-luap, tanpa batasan pergaulan boleh mendorong perkara-perkara yang tidak baik.
Islam mengambil pendekatan pencegahan lebih baik dari mengubati. Sekiranya sesuatu telah terjadi, selalunya payah untuk dihentikan atau diubati. Nafsu-nafsi sudah menguasai diri dan pertimbangan akal tidak memberi makna apa-apa. Yang dipentingkan ialah kesedapan dan kelazatan yang sementara.
Berfikir proaktif secara syarak boleh membawa remaja berfikir di sebalik batasan hukum dan halangan syarak ada hikmah besar iaitu bagi menjaga maslahah remaja supaya tidak terjebak dengan perangkap nafsu nafsi yang kadang-kadang tidak mengenal batasan akibat.
Remaja Islam yang berfikir proaktif sentiasa mengatur jalan hidupnya secara terancang. Apabila bercita-cita tinggi ia membangunkan cita-citanya dengan usaha dan kesungguhan, dengan perancangan dan persiapan dan akhirnya cita-cita itu dapat dipenuhi.
Cabaran
Apabila berdepan dengan cabaran, ia tidak mudah putus asas. Dicarinya jalan bagaimana cabaran dapat diatasi dan jalan cita-cita tetap dilalui. Apabila bertemu kegagalan, ia tidak putus harap sebaliknya terus berusaha memperbaiki keadaan, membina strategi bijaksana supaya cita-cita tetap dipenuhi.
Remaja yang berfikir proaktif akan sentiasa mempunyai jalan keluar dalam hidup. Ia tidak mudah buntu dalam menghadapi kerenah hidup. Ia tidak mudah putus asa apabila menghadapi kegagalan.
Kerenah hidup baginya adalah pengalaman yang berguna dan kegagalan adalah ujian yang perlu dilalui. Sikap proaktif menjadikan remaja tetap yakin bahawa dihujung terowong akan ada cahaya yang menanti.
Dihujung setiap usaha akan ada hasilnya. Dan dihujung cita-cita akan ada kejayaannya. Tanpa berfikir proaktif remaja akan tewas sebelum perjalanan sampai dan remaja akan terjebak dalam belitan hidup sehingga tidak mampu melepaskan diri lagi. Berfikir proaktiflah yang boleh membantu remaja memilih jalan yang baik atau sebaliknya.
PROF. DR. SIDEK BABA ialah pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) Gombak.
Sumber: Bicara Agama --- Utusan Malaysia -- 10 Rejab 1427 -- 4 Ogos 2006
Berfikir Rasional
Oleh DR. SIDEK BABA
Perkataan rasional berasal dari akar kata ratio yang merujuk kepada akal atau minda. Fungsi akal dihubungkan dengan proses mengingat, berfikir, taakulan, kefahaman dan darinya diperolehi data, maklumat, pengetahuan, fakta yang dijadikan asas dalam membina konsep, rumusan, hipotesis dan teori.
Hasil pemerhatian, cerapan, uji kaji, pengalaman dan penelitian membolehkan akal manusia mengetahui tentang sesuatu dan menyebabkan aktiviti manusia berlaku dalam menghubungkan diri dengan orang dan diri dengan persekitaran.
Berfikir rasional bermakna berfikir menggunakan akal untuk mendapat jawapan atau pedoman tentang sesuatu perkara. Ikhtiar yang dilakukan, pertimbangan yang diberi, keputusan yang dibuat, andaian yang dirumuskan mengambil pertimbangan akal sebagai sumber rujukan. Faktor-faktor seperti agama, kepercayaan dan faktor-faktor ghaib yang lain dianggap sebagai sesuatu yang irrational atau tidak masuk akal dan dikaitkan sebagai tahyul atau dogma.
Dalam tradisi Islam, akal tidak ditolak sebagai alat mendapatkan maklumat, pengetahuan, data, fakta dan ilmu. Tetapi faktor akliah saja tidak memadai sekiranya faktor naqliah atau wahyu dikesampingkan. Banyak perkara-perkara yang di luar penglihatan, pendengaran dan pengalaman akliah dan rohaniah manusia yang memerlukan pedoman pencipta.
Al-Quran terkandung hikmah yang memberikan sumber maklumat, pengetahuan, petunjuk dan pengajaran tidak sahaja kepada yang nyata tetapi juga kepada yang ghaib. Oleh itu, konsep rasional dalam erti kata yang luas tidak sahaja merujuk kepada fungsi akal manusia tetapi bagaimana sumber wahyu memandu akal berfikir secara logik, saintifik dan sistematik.
Para remaja Islam amat memerlukan asas rasional yang tidak sahaja merujuk kepada benda yang nyata, wujud dan maujud tetapi harus mampu menghubungkan faktor-faktor yang wujud dengan faktor ghaib atau faktor yang tidak wujud pada pandangan mata atau pendengaran telinga.
Bumi ciptaan Allah ini tidak wujud dan bergerak dengan sendiri. Ia bergerak dalam suatu sistem. Sistem solar di mana bumi berada juga beroperasi dalam sistem-sistem yang lain. Terdapat sistem-sistem dalam alam ini yang di luar kemampuan manusia mengetahuinya.
Para saintis menggunakan pemikiran rasionalnya cuba mengkaji fenomena, kejadian dan takdir tentang sesuatu. Yang diketahui oleh manusia masih sedikit sedangkan alam yang luas terbentang ini terkandung khazanah ilmu, maklumat, data dan fakta yang boleh membantu remaja mengetahui tentang hikmah penciptaan dan menjadikan remaja lebih dekat dengan penciptanya.
Remaja Islam jangan hanya membaca al-Quran sekadar untuk mendapatkan fadilat atau pahalanya sahaja. Al-Quran terkandung isi dan makna, ilmu dan tafsir, pedoman dan petunjuk terhadap yang nyata apalagi yang ghaib. Perspektif rasionaliti yang harus ada pada remaja tidak hanya yang bersifat akliah tetapi mesti diwajarkan dengan faktor naqliah iaitu wahyu.
Dalam surah al-Baqarah ayat 164, secara naqliah Allah menyebutkan tentang kejadian langit dan bumi, pertukaran malam dan siang, kapal-kapal yang belayar membawa muatan yang bermanfaat, air hujan dan menghidupkan tumbuh-tumbuhan, membiakkan berbagai jenis binatang, peredaran angin dan awan yang terapung antara langit dan bumi tunduk atas ketentuan Allah. Semua tanda itu adalah bukti nyata tentang kebesaran, keesaan, kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi mereka yang menggunakan akal fikiran.
Meskipun ayat-ayat di atas adalah mukjizat Allah yang turun kepada seorang Nabi yang ummi ia bernilai rasional dan saintifik. Rasional bermaksud pada ayat tersebut terkandung maklumat yang saintifik. Kajian saintifik pasti akan membuktikan bahawa semua yang dinyatakan oleh sumber nakliah itu adalah benar. Ia bukan dogma atau khayalan.
Epistemologi
Kekuatan ulama dan ilmuan terdahulu menjadikan faktor naqliah tersebut sebagai pedoman untuk melakukan tadabbur atau kajian serta penyelidikan yang telah menyebabkan ilmu tentang astrofizik, astronomi atau angkasa lepas dapat dikaji dan dijadikan ilmu-ilmu yang saintifik dan akhirnya menjadi rujukan Barat dan Timur untuk membangunkan epistemologi ilmu atau teori ilmu masing-masing.
Para remaja harus melengkapkan diri dengan ilmu-ilmu yang dikembangkan hasil pemikiran manusia dan ilmu-ilmu yang dipedomankan oleh al-Quran supaya asas rasionaliti tidak saja diambil dari sumber pemikiran yang sifatnya terbatas tetapi menjadikan sumber wahyu sebagai sumber yang mengembangkan upaya berfikir. Rasionaliti antara asasnya ialah sesuatu yang masuk akal atau diterima oleh akal. Maklumat al-Quran menerusi surah al-Baqarah ayat 164 itu ternyata masuk akal dan boleh diterima terutama bagi orang yang berfikir. Tidak timbul bahawa maklumat dari al-Quran adalah tidak benar, tidak logik, tidak rasional dan tidak saintifik.
Rasional atau tidaknya sesuatu itu perlu dihubungkan dengan maksud yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut. Maksud yang dinyatakan dalam ayat itu adalah jelas dan kajian saintifik juga membenarkan apa yang disebutkan dalam ayat-ayat tersebut.
Rasional dalam tradisi berfikir Islam tidak saja dihubungkan dengan faktor aqliah tetapi juga selari dengan faktor naqliah. Sekiranya kekuatan akal digunakan untuk mengetahui sesuatu dan manusia tidak dapat menemui hikmah di sebalik sesuatu kejadian, tidak bermakna bahawa ia tidak rasional.
Manusia cuba memperlihatkan sedikit keupayaan mengetahui tentang rahsia alam dan perjalanannya dan menyebabkan wujudnya kesombongan dengan menolak konsep penciptaan dan kewujudan pencipta. Sedangkan manusia amat insaf dan sedar bahawa rahmat dan nikmat Allah yang diketahuinya adalah amat sedikit. Ini digambarkan bagaimana rahmat dan nikmat Allah itu tidak ada batas tepinya. Sekiranya air lautan dijadikan dakwat untuk menulis seluruh rahmat dan nikmat yang Allah kurniakan nescaya kering air lautan itu, rahmat dan nikmat Allah tidak akan tertulis oleh manusia.
Jika manusia menginsafi bahawa ada kekerdilan pada diri insan, maka sudah tentu manusia akan menjadi hamba yang taat dan patuh. Inilah asas kekuatan rasionaliti dalam Islam, tidak hanya berpegang kepada sumber akal yang terbatas tetapi menjadi wahyu sebagai suluh dan pertunjuk supaya logik dan kebenaran harus dilihat menerusi jendela berfikir yang Qurani.
Jendela berfikir yang Qurani ibarat suluh yang menerangi jalan berfikir manusia supaya manusia tidak saja menatap perkara yang nyata dan bersifat benda tetapi benda yang tidak nyata dan bersifat bukan benda iaitu tanda-tanda kebesaran-Nya yang membuktikan ada pencipta-Nya.
Berfikir bagi remaja tidak hanya suatu kemahiran tetapi berfikir bagi remaja ialah menuju kepada kebenaran. Keterbatasan akal tidak akan sampai membimbing remaja kepada kebenaran yang hakiki. Kebenaran hakiki tidak dapat dilihat hanya dengan mata biasa dengan hanya menatap sesuatu yang nyata, tetapi kebenaran hakiki menerima suluh dari mata hati menghubungkan yang nyata dengan faktor-faktor yang ghaibiyyah. Allah s.w.t. adalah faktor ghaibiyyah yang amat utama.
Oleh itu, tanda-tanda kebesaran-Nya seperti adanya langit dan bumi, terjadinya silih gantian siang dan malam adalah tanda-tanda yang amat nyata tentang kewujudan dan keperkasaan-Nya. Tanpa-Nya tidak mungkin benda itu ada dan berlaku kerana rasional akal manusia tidak mampu menciptakannya apa lagi mentadbir perjalanannya.
Para remaja dalam membina upaya berfikir harus selalu menghubungkan faktor-faktor yang Qurani sama ada dari sudut kandungan, metodologi, prinsip, kisah dan ibrah semuanya memberi fokus kepada remaja untuk mengetahui hubungan dirinya dengan pencipta, dirinya dengan alam sekitar dan dirinya dengan orang lain.
Sekiranya asas ilmu yang didapati, pendekatan dalam hidup yang diambil, aktiviti kehidupan yang berlaku mengambil kira faktor akal dan wahyu ia bakal memandu remaja ke arah jalan berfikir yang seimbang. Keseimbanganlah sebenarnya menjadi pelengkap dalam pemikiran rasional remaja yang bakal membimbing ke jalan hidup yang lebih sempurna, terarah dan berpedoman.
Sumber: Bicara Agama -- Utusan Malaysia -- 10 Jamadil Akhir 1427 -- 6 Julai 2006
Berfikir Reaktif.
Oleh DR. SIDEK BABA
REAKTIF bermaksud tindak balas terhadap sesuatu yang berlaku. Sesuatu yang berlaku menyebabkan manusia terusik dan melakukan tindakbalas. Tindak balas yang berlaku selalunya bersifat spontan tanpa pemikiran dan kajian yang mendalam. Sikap reaktif selalunya berkait rapat dengan keadaan emosi seseorang.
Sekiranya emosi seseorang tidak stabil, tindak balas akan menjadikan keadaan atau sesuatu itu tidak stabil. Kalau emosinya resah dan kacau jalan berfikirnya penuh dengan kekacauan. Faktanya mungkin tidak lengkap. Analisisnya tidak tepat. Kesimpulan yang diambil juga tidak membayangkan adanya pemikiran yang mendalam terhadap sesuatu isu atau perkara.
Berfikir reaktif boleh membawa kepada kegopohan. Berfikir dalam suasana gopoh boleh menyebabkan kesilapan berlaku. Orang yang berfikir reaktif cepat membuat kesimpulan. Kadang-kadang mengambil pendekatan menghukum lebih daripada pendekatan memahami mengapa ia berlaku, bagaimana mengatasinya dan faktor-faktor apa yang boleh memberikan alternatif terhadap isu atau masalah yang berbangkit.
Berfikir reaktif menjadikan sesuatu keputusan yang dibuat dalam keadaan tidak masak atau separuh masak. Ia kadang-kadang membudaya pada diri seseorang. Bila menghadapi sesuatu masalah, mendepani sesuatu isu, mengalami sesuatu kebuntuan, ia tidak berfikir secara kritikal, strategik ataupun kreatif sebaliknya melakukan sesuatu berasaskan apa yang terlintas pada minda dan emosi dan kadang-kadang ledakan minda dan emosi menyebabkan keadaan menjadi lebih bercelaru.
Dalam tradisi Islam kestabilan minda dan celik emosi adalah asas yang sangat penting bagi seseorang manusia. Cerdas akal saja tidak cukup. Ia memerlukan kecelikan emosi (emotionally literate) untuk mengenal, memahami, membuat pertimbangan yang terbaik supaya penyelesaian kepada masalah dan jawapan terhadap isu berada di tahap yang terbaik. Ajaran Islam memberitahu kita sekiranya kita mendapat perkhabaran daripada orang yang fasik, sila periksa terlebih dahulu sama ada perkhabaran itu benar atau salah.
Rasulullah s.a.w. apabila menerima perintah Allah untuk berpindah dari Mekah ke Madinah, baginda tidak bersifat emosional atau reaktif. Sebaliknya Rasulullah merancang strategi bijaksana hingga akhirnya baginda selamat sampai ke Madinah.
Para remaja pada tahap umur muda berada dalam tahap kesuburan emosi yang tinggi dan idealisme yang hebat. Kesuburan emosi yang tidak diimbangi dengan ilmu dan pengalaman boleh menyebabkan remaja bersikap reaktif dan kadang-kadang melampaui batas. Idealisme yang hebat kadang-kadang menjadikan remaja mendekati sesuatu isu secara hitam putih. Lalu jalan mudah adalah menghukum dan melakukan labelling atau mengecap seseorang dengan sesuatu yang jelik. Kepuasan emosi yang sifatnya amarah menjadi kepuasan baginya tetapi jelik bagi orang lain.
Tidak salah remaja membina idealisme dalam hidupnya. Hasil berfikir, membaca dan memerhati, remaja tidak dapat mengelakkan diri daripada bersikap ideal. Jiwa berontak yang ada pada remaja kadang-kadang menuntut jalan keluar dan alternatif yang gopoh. Tetapi idealisme yang ada pada remaja harus diimbangi dengan keupayaan memahami realiti. Realiti adalah medan sebenar remaja membaca masalah, mengkaji isu, meneliti sebab-musabab dan memikirkan jalan keluar yang terbaik dan bijaksana. Remaja tidak hanya bersikap reaktif lalu keputusan yang dibuat selalunya bersikap melulu dan membawa akibat yang sebaliknya.
Menjadikan idealisme sebagai sumber memahami faktor-faktor dalam realiti sebagai asas memahami masalah, ia membolehkan remaja bersikap matang dan dewasa. Kematangan dan kedewasaan di sini merujuk kepada kekuatan ilmu, analisis yang tepat dan keputusan yang berwibawa. Menjadikan realiti sebagai asas tanpa didukung oleh idealisme, ia boleh menyebabkan keputusan kehilangan arah.
Ibarat bunga kiambang
Idealisme dan realiti ibarat bunga kiambang yang cantik di permukaan tetapi akarnya tidak terjunam pada lumpur. Bila ditolak arus ia mungkin hanyut. Pemikiran remaja yang reaktif juga boleh berlaku sedemikian. Idealisme yang tinggi tanpa pedoman memahami realiti boleh mendorong para remaja berfikir emosional dan gopoh.
Para remaja harus menjadi seorang yang idealis sekali gus realis, baru pedoman terbaik dalam pemikiran memandu remaja ke arah memahami realiti. Hal yang sama juga perlu dalam konteks seorang remaja yang realis atau terpikat dengan aliran realiti yang harus juga memiliki idealisme yang baik supaya ia memiliki pedoman dan arah.
Para remaja adalah tenaga yang berpotensi untuk membangun negara. Salah satu cabaran yang bakal dihadapi oleh remaja adalah menghubungkan nilai-nilai baik dengan realiti yang serba bejat atau pincang. Remaja tidak boleh mengelak diri daripada menghadapi faktor hidup dan kehidupan yang dinamik berubah. Remaja juga adalah tenaga modal insan yang amat berpotensi bagi menentukan hala tuju pembangunan umat yang lebih terarah.
Reflektif terhadap kehebatan tamadun silam semata-mata tidak memadai untuk membuat kesimpulan mengapa umat Islam hari ini tidak menjadi hebat seperti yang berlaku pada masa yang lalu. Kalau dulu boleh mengapa hari ini tidak boleh. Lalu, para remaja cuba menggunakan berfikir reaktif iaitu menghukum realiti hari ini dengan mengambil contoh masa silam.
Contoh masa silam memenuhi prasyarat yang diperlukan untuk membina tamadun. Ketika puncak tamadun silam, ulama dan umara’ (pemimpin) melakukan sinergi atau kerjasama erat, ilmuan meneroka dan membangunkan ilmu yang sifatnya integratif, tradisi pengkaryaan berkembang dalam keadaan yang luar biasa dan keterbukaan untuk belajar daripada sumber-sumber tamadun yang bermanfaat daripada orang lain.
Tetapi realiti hari ini dalam dunia Islam tidak begitu. Berfikir reaktif terhadap apa yang ada dengan menghubungkan kekuatan silam yang memenuhi prasyarat tamadun menyebabkan kita mengambil pendekatan hitam putih dan ia tidak membawa kita ke mana-mana.
Para remaja harus mempersiapkan diri dengan ilmu. Ilmu Barat dan Timur yang berkembang harus dipelajari. Ada faedah berbanding yang boleh diambil daripada sumber-sumber tersebut. Islam tidak mengambil sikap anti-Barat semata-mata kerana mereka adalah Barat. Umat Islam harus hati-hati tentang proses pembaratan yang sedang berjalan. Berfikir reaktif menyebabkan apa saja yang berlaku di Barat menjadi contoh kepada kita. Ia meletakkan diri kita sebagai umat pengguna bukan umat penyumbang. Berfikir reaktif di kalangan remaja menjadikan ukuran Barat sesuatu yang hebat.
Pakaian cara Barat melambangkan kemajuan dan kemodenan. Hiburan cara Barat boleh menghilangkan resah dan tekanan diri. Malah terdapat remaja yang menganggap Islam sebagai kolot, menyekat kemajuan dan tidak maju seperti Barat maju. Untuk menjadi maju, remaja mesti berfikiran liberal, harus memerdekakan diri dari belenggu agama supaya hidup lepas bebas menjadikan remaja maju. Ini sikap reaktif melulu yang menyebabkan remaja Islam terus terjebak dengan perangkap pembaratan dalam pelbagai bentuk dan dimensi.
Tidak celik hati
Memberi reaksi terhadap sesuatu perkara adalah baik. Ramai di kalangan remaja pada hari sudah mewarisi penyakit mati rasa dan tidak celik hati. Akalnya mungkin cerdas tetapi hatinya tidak celik. Ia menyebabkan sebahagian dari remaja membina gaya hidup dengan mengikut arus, dibelenggu oleh perkembangan fesyen, memperagakan bakat dan kebolehan secara negatif dan akhirnya tidak menyumbang apa-apa untuk pembangunan diri dan juga masyarakat. Sebahagiannya menjadi beban kepada negara.
Reaktif terhadap sesuatu mestilah diikuti dengan pemahaman yang baik terhadap punca, sebab dan jalan mengatasinya. Pendekatan sebegini boleh menjadikan remaja tidak gopoh dalam membuat sesuatu keputusan atau kesimpulan.
Mereka juga sentiasa dipandu oleh data dan fakta, pemahaman yang baik antara idealisme dan realiti, memiliki pemikiran strategik dan reflektif mendekati sesuatu masalah dan akhirnya mempunyai perancangan yang rapi dan teliti bagaimana sesuatu isu dapat ditangani dengan bijaksana dan sesuatu masalah dapat diselesaikan dengan baik. Inilah asas pemikiran proaktif yang patut dikembangkan di kalangan remaja.
PROF. DR. SIDEK BABA ialah pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) Gombak.
Sumber: Bicara Agama -- Utusan Malaysia -- 2 Rejab 1427 -- 27 Julai 2006